Tag Archives: anny

Matka Najświętsza z Ostrej Bramy

Matka Najświętsza z Ostrej Bramy

Matka Najświętsza z Ostrej Bramy Być w Wilnie i nie nawiedzić Matki Bożej Ostrobramskiej to tak, jak mijając Częstochowę, nie wstąpić na Jasną Górę. Zresztą, warto dodać, że w okresie międzywojennym były to najpopularniejsze miejsca pielgrzymkowe Rzeczypospolitej. Małgorzata Szewczyk Nie wiemy, kto namalował łaskami słynący wizerunek, pochodzący z XVI w.…

(Prze) kazania

(Prze)kazania Kazania niekiedy wydają się być zaniedbywane przez księży. Wiele z nich jest nudnych i niezrozumiałych. Są jednak duchowni, z których warto brać przykład. JOANNA SOPYŁO ?Mam taki problem, że od pewnego czasu – mimo że od zawsze chodzę na Mszę – nie potrafię się skoncentrować na kazaniu.…

Wstępniak – czerwiec 2010

Wstępniak – czerwiec 2010 Drzemiące w człowieku pragnienie życia jest ogromną siłą. Jakże często człowiek, w sytuacji zdającej się być beznadziejną, potrafi wykrzesać z siebie nieprawdopodobne siły, by żyć. Ale każde fizyczne życie ma też swoje granice – w jakimś konkretnym momencie zaczyna się i kończy.…

Z muszlą na szlaku

Z muszlą na szlaku Otwarcie Świętych Drzwi Przebaczenia w katedrze w Santiago de Compostela zainaugurowało 1 stycznia 2010 r. Rok św. Jakuba Apostoła. W Polsce jednym z pierwszych wydarzeń związanych z tym Rokiem jest głogowska wystawa przybliżająca ideę pielgrzymowania do Santiago de Compostela i koncert pieśni do św.…

Posłaniec wrzesień 2010

Człowiek nieustannie staje wobec różnorakich konfliktów. Takiemu też tematowi – w obliczu konfliktu – poświęcony jest wrześniowy numer “Posłańca”. Można w nim znaleźć mapę konfliktów zbrojnych (Piotr Górecki, Dotrzeć do prawdy), “obraz” Kościoła polskiego (Bogumił Łoziński, Podzieleni?) czy Polonii amerykańskiej (rozmowa z Frankiem Spulą, Polonijna jedność) nie bez rys i pęknięć oraz refleksje dotyczące tych najczęściej nas dotykających, codziennych nieporozumień, sporów, niedomówień… (Andrzej Komorowski, Gdy się nie układa; Teresa i Eugeniusz Maliccy, Nieuniknione).…
Top