Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore

Jego Ekscelencja Arcybiskup Celestino Migliore (Życiorys)

30.06.2010

Pochodzi z Cuneo we włoskim regionie Piemontu; urodził się 1 lipca 1952 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 czerwca 1977 r.

Arcybiskup Migliore otrzymał stopień magistra teologii w Centrum Studiów Teologicznych w Possano, po czym kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. Po ukończeniu w 1980 r. Papieskiej Akademii Kościelnej, rozpoczął służbę dyplomatyczną.

Pierwszą wyznaczoną mu placówką była Angola, gdzie w latach 1980-1984 pracował jako attaché i drugi sekretarz przy Delegacji Apostolskiej w tym kraju. Stamtąd został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1988 r. został przeniesiony do Nuncjatury Apostolskiej w Egipcie, gdzie pozostał przez rok. Następnie został wyznaczony do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, gdzie pozostał do 14 kwietnia 1992 r. Wtedy został mianowany Specjalnym Wysłannikiem w roli stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu we Francji.

Od grudnia 1995 r. do października 2002 r. pełnił funkcję Zastępcy Sekretarza ds. Relacji z Państwami w watykańskim Sekretariacie Stanu. W tym czasie był odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów z krajami azjatyckimi, które nie miały jeszcze stosunków dyplomatycznych ze Stolicą Apostolską. Z tej racji jako szef delegacji Stolicy Apostolskiej odbywał wizyty do Beijing, Hanoi i P’yongyang.

W dniach 9-20 lipca 2001 w Nowym Jorku, arcybiskup Migliore przewodniczył Delegacji Stolicy Apostolskiej na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie nielegalnego handlu ręczną i lekką bronią palną we wszystkich jego aspektach. Reprezentował również Stolicę Apostolską w różnych europejskich stolicach podczas licznych konferencji, sympozjów, dyskusji panelowych związanych ze Światową Organizacją Handlu, Europejską Komisją Ekonomiczną, Unią Europejską i Bliskim Wschodem.

Podczas pobytu w Rzymie wykładał dyplomację kościelną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

30 października 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i Nuncjuszem Apostolskim, Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy ONZ. Przed nim funkcję tę pełnili: prał. Giovannetti, kard. Cheli i kard. Martino.

Znajomość języków obcych (poza włoskim): francuski, angielski, hiszpański, portugalski i polski.

Dnia 30 czerwca 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjuszem Apostolskim w Polsce.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

hastagi na stronie:

#Celestino Migliore

Related posts

Top