Abp Michalik: Wiara owocuje świadectwem dokonań i czynów

Abp Michalik: Wiara owocuje świadectwem dokonań i czynów

Frombork, 20.06.2010

Potrzebujemy chrześcijaństwa odważnego w wyznawaniu wiary i odważnego w porządkowaniu świata wiarą owocującą przez miłość ? powiedział abp Józef Michalik podczas Mszy św. we Fromborku. Episkopat dziękował za 750-lecie Warmińskiej Kapituły Katedralnej.

?W atmosferze modlitwy Pan Jezus przekazuje wszystkim bardzo trudną prawdę, że i nasze naśladowanie Go musi polegać na dźwiganiu krzyża, znoszeniu trudności i to na co dzień, a nie tylko raz kiedyś? – mówił abp Michalik, nawiązując do niedzielnej Ewangelii. Podkreślił, że chrześcijanin powinien z wiarą patrzeć na wszystkie wydarzenia. ?Także dzisiaj, z wiarą trzeba patrzeć na nieszczęścia, tragedie i cierpienia, te nasze osobiste i te wspólne, zbiorowe? ? powiedział, odwołując się do tragedii spod Smoleńskiem i powodzi w kraju. Nawiązując z kolei do dzisiejszych wyborów prezydenckich podkreślił, że ?żadnych wyborów życiowych nie można dokonywać bez zaangażowania sumienia prześwietlonego wiarą i łaską?.

Arcybiskup Michalik przypomniał historię Warmińskiej Kapituły Katedralnej, której 750-lecie ustanowienia przypada w tym roku. Podkreślił, że wkład kapituły w życie diecezji był zawsze w historii Kościoła duży i pielęgnowany jest także współcześnie. Jak mówił abp Michalik, ?to dlatego, że do gremium kanonickiego zawsze powoływano duchownych wyróżniających się zaletami umysłu, zasługami położonymi dla Kościoła i prawością obyczajów?. Dodał, że obecnie kapituły straciły wiele ze swych zewnętrznych przywilejów i możliwości, zachowują jednak swój prestiż i cieszą się szacunkiem biskupów, duchowieństwa i ludu Bożego.

Jednym z najbardziej znanych na przestrzeni dziejów kanoników warmińskich jest Mikołaj Kopernik. Do tej postaci nawiązał w swojej homilii Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. ?Ksiądz kanonik Mikołaj Kopernik dokonał wiekopomnej rewolucji myślowej i naukę ustawił na nowe tory swoim odkryciem o tym, że to ziemia, a nie słońce dokonuje swój codzienny obrót. Mógł dotrzeć do tej prawdy, ponieważ krytycznie patrzył na myślowe i obiegowe opinie. Dzisiaj także krążą liczne mity i zafałszowane pojęcia, dotyczące Kościoła i księży, życia państwowego i społecznego? ? powiedział abp Michalik. Zachęcił, by mieć odwagę krytycznie oceniać życie.

Przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że żyjemy w czasach ostrego starcia cywilizacyjnego. ?Stają naprzeciw siebie dwie różne kultury, dwa różne spojrzenia na człowieka i na świat. Jedna widzi aspekt Boga obecnego w historii dziejów i duchowy aspekt człowieka. Druga, wynikająca z jednostronnej interpretacji darwinizmu, prowadzi do radosnego, płytkiego, ale za to głośnego i triumfalnego nihilizmu i w efekcie pozbawia człowieka prawdy o jego głębszym powołaniu? – wyjaśniał.

?Dzisiaj brakuje prężnych i wpływowych instytucji kościelnych, które byłyby w stanie skutecznie budzić sumienia możnych tego świata i dlatego nie ma komu, i często nie wiadomo jak, bronić najsłabszych, nie mających sił i głosu, a nawet pozbawionych prawa do urodzenia się i życia? ? powiedział abp Michalik. To dlatego w Konstytucji Europejskiej zabrakło odniesień do chrześcijańskich korzeni kontynentu i dlatego ?bezkarnie próbuje się eliminować krzyż z miejsc publicznych i odmawiać Bogu i religii praw pełnego obywatelstwa w życiu społecznym?.

?Potrzebujemy chrześcijaństwa odważnego w wyznawaniu wiary i odważnego w porządkowaniu świata wiarą owocującą przez miłość? ? zaapelował abp Michalik.

Na zakończenie pogratulował archidiecezji warmińskiej za ?dar twórczej obecności jej Kapituły, która przez 750 lat służy Panu Bogu, Kościołowi i ludziom?. Zachęcił do modlitwy o dar wyniesienia do chwały ołtarzy kard. Stanisława Hozjusza i wszystkich innych Sług Bożych Kościoła Warmińskiego, a także modlitwy za żyjących członków Warmińskiej Kapituły, aby ?poczuli się umocnieni łaską do niesienia swej kapłańskiej i kościelnej godności z odwagą wiary żywej, która nie boi się trudu głoszenia krzyża i w porę, i nie w porę niesie Ewangelię?, bo ?świat, im bardziej oddala się od Boga i Jego praw, tym bardziej Go potrzebuje? ? zaznaczył abp Michalik.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top