Biskupi zakończyli obrady w Olsztynie. Dzisiaj (20 VI) udadzą się do Fromborka

Biskupi zakończyli obrady w Olsztynie. Dzisiaj (20 VI) udadzą się do Fromborka

20.06.2010

Zakończyły się obrady biskupów polskich, którzy spotkali się w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym ?Hosianum? w Olsztynie. Biskupi rozmawiali m.in. o sytuacji po powodzi, poruszyli problem prześladowań chrześcijan na świecie a także obecności symboli religijnych w przestrzeni publicznej. Po raz kolejny podjęli też kwestię zapłodnienia metodą in vitro. Dzisiaj we Fromborku wezmą udział we Mszy św. z okazji 750-lecia Kapituły Warmińskiej.

Episkopat zgromadził się w tym roku na Warmii m.in. by upamiętnić 750-lecie Warmińskiej Kapituły Katedralnej oraz postać Mikołaja Kopernika. Jak podkreśla metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba to nie jedyny jubileusz przypadający w tym czasie w archidiecezji.

posłuchaj abp. Wojciecha Ziemby

Biskupi wspólną modlitwą w bazylice konkatedralnej w Olsztynie uroczyście zamknęli Rok Kapłański. Modlili się też w intencjach obchodzących w tym czasie jubileusze kapłańskie: kard. Henryka Gulbinowicza i bp. Juliana Wojtkowskiego, świętujących 60-lecie kapłaństwa, a także gospodarza zebrania plenarnego abp. Wojciecha Ziemby, przeżywającego 43-lecie kapłaństwa.

posłuchaj homilii kard. Józefa Glempa

posłuchaj przemówienia abp. Józefa Michalika do jubilatów

W komunikacie na zakończenie obrad, które odbyły się na Warmii, biskupi wyrażają współczucie wszystkim poszkodowanym w powodzi, jaka dotknęła w ostatnim czasie Polskę.
W spotkaniu podsumowującym obrady przewodniczący Episkopatu podkreślił, jak ważną rolę ma solidarność z poszkodowanymi w powodzi.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Na obrady został zaproszony dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz, który przedstawił biskupom dotychczasowe działania Caritas m.in. na rzecz powodzian.

posłuchaj ks. Mariana Subocza

Oprócz tego, że biskupi wysłuchali sprawozdania z działalności Caritas, przypomnieli też o kwestii dialogu polsko-rosyjskiego. Jak podkreśla sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik, rozmowy z Kościołem prawosławnym trwają.

posłuchaj bp. Stanisława Budzika

Ważna kwestia, jaką zajął się Episkopat podczas zakończonych w Olsztynie obrad dotyczy odwołania się Włoch od wyroku Trybunału w Strasburgu zakazującego umieszczania krzyża w szkołach publicznych. Biskupi polscy, solidaryzując się z Włochami, wzywają do “obrony obecności znaku zbawienia ? krzyża ? w przestrzeni publicznej w krajach Europy”.

posłuchaj abp. Henryka Muszyńskiego

posłuchaj bp. Stanisława Budzika

Episkopat solidaryzuje się też i wzywa do solidarności z prześladowanymi na świecie chrześcijanami i do modlitwy za nich. Abp Józef Michalik apeluje, by nie pozostawać obojętnym i nie milczeć, kiedy innym dzieje się zło.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Jak czytamy w dokumencie wydanym na zakończenie obrad, biskupi podczas zebrania powrócili do problemu stosowania technologii pozaustrojowego zapłodnienia w odniesieniu do człowieka. Jak wyjaśniał po obradach abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, Episkopat nawiązuje w komunikacie do wydanego 18 maja przez Radę ds. Rodziny oświadczenia, które wywołało dyskusje w mediach i dla lepszego zrozumienia problemu i stanowiska Kościoła próbuje je uściślić.

posłuchaj abp. Henryka Hosera

Abp Hoser podkreśla aspekt moralny kwestii zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, która ? jak mówi ? może stanowić zagrożenie popełnienia grzechu ciężkiego, z czym wiążą się określone konsekwencje.

posłuchaj abp. Henryka Hosera

Oprócz problemu zapłodnienia metodą in vitro w komunikacie po zebraniu plenarnym pojawiła się zachęta do udziału w przypadających w niedzielę 20 czerwca wyborach prezydenckich.

posłuchaj abp. Józefa Michalika

Obrady biskupi zakończyli w sobotę wieczorem. Tego samego dnia udali się na pola Grunwaldu, by w ten sposób uczcić 600-lecie bitwy z Krzyżakami, która tam się odbyła.

posłuchaj bp. Ignacego Deca

Dzisiaj biskupi będą dziękować za 750 lat Kapituły Warmińskiej. Msza św. o godz. 11.00 we Fromborku będzie zwieńczeniem zebrania plenarnego na Warmii. Podczas uroczystości zostanie m.in. poświęcone epitafium Mikołaja Kopernika.

posłuchaj bp. Jacka Jezierskiego

Biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski jest obecnie prepozytem Warmińskiej Kapituły Katedralnej. To z jego inicjatywy rozpoczęto zwieńczone sukcesem poszukiwania grobu Kopernika.

posłuchaj na http://episkopat.pl/?a=kalendarium_show&id=13171&typ=INFORMACJE

(jl ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top