Arcybiskup Michalik wprowadził w tematykę obrad

Arcybiskup Michalik wprowadził w tematykę obrad

Olsztyn, 18.06.2010

Zgodnie z przyjętą praktyką, kierujący obradami przewodniczący Episkopatu wprowadził w tematykę zebrania plenarnego, które rozpoczęło się dziś przed południem w Olsztynie.

Nawiązując do miejsca obrad, podziękował metropolicie warmińskiemu abp. Wojciechowi Ziembie za zaproszenie Episkopatu i wskazał, że spotkanie to będzie intensywnym przeglądem ?nie tylko bogatej historii liczącej 750 lat Kapituły Warmińskiej z chlubą jej dziejów Mikołajem Kopernikiem, ale także staje się wglądem w bogatą współczesność archidiecezji i Metropolii Warmińskiej?.

Arcybiskup Michalik powitał w gronie Konferencji Episkopatu Polski nowego prymasa, arcybiskupa gnieźnieńskiego Józefa Kowalczyka. Podziękował mu za długoletnią posługę w roli nuncjusza apostolskiego w Polsce.

Biskupi otrzymali materiały dotyczące zagadnień, jakie znajdą się w programie obrad. To m.in. przedstawienie stanu dialogu z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, przyjęcie znowelizowanego regulaminu, określającego prace Konferencji Episkopatu Polski, i projektów listów Episkopatu, sprawy liturgiczne, wybory do gremiów Konferencji.

Arcybiskup Michalik prosił o zwrócenie uwagi na trudności i prześladowania Kościoła w świecie. Jako przewodniczący Episkopatu otrzymał on listy z apelami o modlitwę za chrześcijan z Ziemi Świętej, Turcji i Iraku.

?Naszą konferencję odbywamy w okresie powodzi, która dotknęła w szczególny sposób 15 z naszych diecezji. Dzisiejsze prace uwzględnią ten temat, ale już teraz dziękuję Caritas Polskiej za kierowanie i koordynowanie pomocy wobec poszkodowanych? ? powiedział abp Michalik.

Przewodniczący Episkopatu odniósł się także do mających się odbyć w niedzielę wyborów prezydenckich. ?W tych wyborach, podobnie jak i w parlamentarnych trzeba widzieć dobro Kościoła w Polsce i dobro samej Polski, a tym dobrem jest zwycięstwo etyki, moralności w życiu publicznym, przejawiające się w trosce o rodzinę, bezwzględną obronę życia, o etykę świata pracy, kulturę życia publicznego? ? zaznaczył.

Zobacz także:
Rzecznik KEP: Prześladowania chrześcijan to jeden z tematów zebrania plenarnego
Rzecznik KEP: Biskupi rozpoczęli obrady od dyskusji nt. symboli religijnych w przestrzeni publicznej

(md/jk ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top