Wstępniak – czerwiec 2010

Wstępniak – czerwiec 2010

Drzemiące w człowieku pragnienie życia jest ogromną siłą. Jakże często człowiek, w sytuacji zdającej się być beznadziejną, potrafi wykrzesać z siebie nieprawdopodobne siły, by żyć. Ale każde fizyczne życie ma też swoje granice – w jakimś konkretnym momencie zaczyna się i kończy. O tych właśnie granicach życia piszemy na naszych łamach. Dotykamy zarówno problemu początku życia i ochrony dzieci nienarodzonych, jak również jego ostatnich momentów, zwłaszcza gdy staje ono w obliczu możliwości jego przerwania przez świadomą ingerencję człowieka.

Nauki medyczne w ostatnich latach dokonały niespotykanego postępu w zakresie diagnozowania chorób i ratowania ludzkiego życia. Cały czas jednak choroba stawia przed człowiekiem wielkie wyzwania i niestety często walkę z człowiekiem wygrywa. Choremu potrzebna jest jednak nie tylko medycyna, ale także, a może przede wszystkim, drugi człowiek, który może być dla chorego oparciem i umocnieniem, bo – jak powiedział w udzielonym nam wywiadzie ks. abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia – życie człowieka ma sens, jeżeli nie żyje on dla siebie, jeżeli ze swego życia czyni dar dla innych i ostatecznie dla Boga. W tej perspektywie życie każdego człowieka jest bezcenne.

W tym miesiącu, 6 czerwca, zostanie beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko, człowiek, który przez swoją śmierć stał się symbolem zwycięstwa miłości nad uciskiem państwa totalitarnego. Swym życiem i duszpasterską posługą pokazywał, jak należy zło zwyciężać dobrem, nawet wtedy, gdy pogwałcone zostaną wszelkie wymiary ludzkiej godności. Nawoływał do szacunku dla człowieka i jego pracy, uczył jak trwać przy Bogu w chwilach przeciwności, by w końcu dać świadectwo, że prawdziwej miłości nikt i nic nie może zniszczyć, nawet ucisk, prześladowanie i śmierć. Przybliżamy jego postać, ale także i innych wielkich kapłanów, bohaterów naszych czasów, którzy stali się męczennikami komunistycznego systemu, oddając swe życie za innych. Wszyscy oni zaświadczyli przejmująco o swej wierze, uświadamiając nam, że każdy człowiek może być przecież takiej próbie poddany.

Życzę wszystkim dobrej lektury!

W czerwcowym numerze “Posłańca” skupiamy uwagę Czytelnika na temacie: granice życia.

Różne aspekty tego tematu ukazują autorzy: Andrzej Derdziuk OFMCap (Spór o człowieka), ks. Andrzej Muszala (Eutanazja czy uporczywa terapia?), Ewa Stadtmuller (Czas na miłość…). Istotne problemy związane z tematem numeru podejmuje w rozmowie z Leszkiem Gęsiakiem SJ, ks. abp Zygmunt Zimowski (Wśród chorych).

W czerwcu będzie beatyfikowany ks. Jerzy Popiełuszko, męczennik za prawdę w czasach komunistycznego reżimu. Postać tego niezwykłego kapłana przybliżają: ks. Jan Sochoń (Po śladach księdza Jerzego), Filip Musiał (Męczennicy prawdy).

Zachęcamy również do lektury innych interesujących artykułów, m. in.: Anny Łoś (Po:dzielni), Alicji Pożywio (W obronie życia), Grzegorza Piątka SCJ (Z jednego źródła), ks. Stanisława Wszołka (Źródła poznania), Anny Błasiak (Ochronić dzieciństwo).

od redakcji (5)

papieska intencja ogólna (8)

wywiad numeru

Z abp. Z. Zimowskim rozmawia L. Gęsiak SJ:

Wśród chorych (14)

granice życia

Andrzej Derdziuk OFMCap:

Spór o człowieka (10)

Piotr Aszyk SJ:

Paradoksy nowoczesności (20)

Ks. Andrzej Muszala:

Eutanazja czy uporczywa terapia? (22)

Ewa Stadtmuller:

Czas na miłość… (24)

słowo życia – medytacja ignacjańska

Krzysztof Dyrek SJ:

Łzy matki (13)

Dariusz Kowalczyk SJ:

Większa od grzechu (31)

Dariusz Michalski SJ:

Boży Mesjasz (45)

Robert Więcek SJ:

Wolność i powołanie (55)

święci Kościoła

Anna Pobóg-Lenartowicz:

Bł. Stanisław Papczyński patron dzieci poczętych (4)

społeczeństwo

Anna Łoś:

Po:dzielni (26)

Kościół w świecie

Alicja Pożywio:

W obronie życia (28)

Ks. Robert Nęcek:

Na wzór Jezusa (34)

zamyślenia

Ojciec Jerzy:

Opętany z Gerazy (30)

liturgia

dk. Bogdan Sadowski:

Przywilej i łaska (32)

kult Serca Jezusa

Grzegorz Piątek SCJ:

Z jednego źródła (36)

sylwetki

ks. Jan Sochoń:

Po śladach księdza Jer

Related posts

Top