Międzynarodowa Akcja Katolicka w Krakowie

Międzynarodowa Akcja Katolicka w Krakowie

05.05.2010

Europejskie spotkanie Akcji Katolickiej odbędzie się w Krakowie i Częstochowie w dniach 6-9 maja. To pierwsze tego typu spotkanie z udziałem laikatu z Europy wschodniej. Po raz pierwszy odbywa się w Polsce.

V Europejskie Spotkanie Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej (FIAC) zainauguruje 6 maja Msza św. w krakowskich Łagiewnikach o godz. 17.00. Będzie jej przewodniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Po Eucharystii o bieżących wyzwaniach Akcji Katolickiej (AK) w świecie będzie mówił Emilio Inzaurraga, prezes FIAC i prezes AK w Argentynie.

Obrady Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej będą przebiegać pod hasłem ?Chleb, życie, pokój, wolność?. – Pod hasłem chleb rozumiemy wszelkie problemy egzystencjalne dotykające człowieka. Życie – to zarówno jego ochrona od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jak również poszanowanie rodziny, jej praw. To także wychowanie i godna egzystencja ? mówi Halina Szydełko, prezes Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Kolejne zagadnienie to pokój i wolność. – W tym roku obchodzimy 30. rocznicę powstania Solidarności. To wydarzenie zapoczątkowało stopniowy demontaż bloku komunistycznego, przyniosło wolność narodom Europy wschodniej. Warto więc spojrzeć na tematykę konferencji również z tego punktu widzenia ? dodaje Szydełko.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej, w której władzach od dwóch lat jest również Polska, zrzesza Stowarzyszenia AK istniejące w różnych krajach. Forum od początku swego istnienia pragnęło ogarnąć swym zasięgiem jak największą liczbę krajów. Z chwilą, kiedy Polska weszła do władz Forum, zrodziło się oczekiwanie, że dzieląc się swym oświadczeniem zainicjujemy powstanie struktur stowarzyszenia w innych krajach Europy Wschodniej ? mówi prezes Zarządu Krajowego. Wśród zaproszonych do Polski gości znaleźli się przedstawiciele Kościoła z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Słowacji.

W piątek, 7 maja, Mszy św. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia będzie przewodniczył o godz. 8.00 bp Domenico Sigalini, asystent kościelny FIAC i asystent kościelny AK we Włoszech. Później przewidziano sesję wykładów, pracę w grupach i prezentację Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach. Wśród prelegentów znajdą się: przewodniczący Episkopatu abp Józef Michalik, sekretarz generalny COMECE ks. prof. Piotr Mazurkiewicz, prezes AK we Włoszech Franco Miano i Marek Jurek.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej będzie się odbywało nie tylko w Krakowie, ale i w Częstochowie. Tam właśnie udadzą się uczestnicy zjazdu w sobotę, 8 maja. Doświadczeniami ze współpracy władz samorządowych z Akcją Katolicką podzieli się Tadeusz Wrona, były prezydent Częstochowy, poseł na Sejm III kadencji i były doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. O godz. 13.30 przed obrazem MB Częstochowskiej na Jasnej Górze będzie celebrowana Eucharystia. Będzie jej przewodniczył bp Marek Leszczyński, krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej w Polsce. Wieczorem uczestnicy Forum wrócą do Krakowa.

Ostatnim akcentem Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej będzie udział w uroczystościach ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Paneliści z kraju i z zagranicy w niedzielę, 9 maja, wezmą udział w tradycyjnej procesji z Wawelu na Skałkę i Msza św. w miejscu męczeńskiej śmierci głównego patrona Polski.

Patronat honorowy nad spotkaniem objęli kard. Stanisław Dziwisz, abp Stanisław Nowak, Prezydent Krakowa i Marszałek Województwa Małopolskiego. W przygotowanie konferencji zaangażowało się województwa małopolskie, samorządowe władze Częstochowy oraz Renovabis, które sfinansowało przejazd i pobyt uczestników z krajów Europy wschodniej.

Międzynarodowe Forum Akcji Katolickiej powstało z inicjatywy przedstawicieli Akcji Katolickiej z Argentyny, Francji, Hiszpanii, Malty i Włoch, którzy spotkali się w Rzymie w 1987 roku z okazji VII Synodu Biskupów obradującego na temat ?Miejsce i misja świeckich w Kościele i świecie?. Inicjatywa cieszyła się stałym poparciem przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich kardynała Eduardo Pironio. Rok później FIAC otrzymał osobowość prawną. Organami Forum są: Zgromadzenie i Sekretariat Generalny. Zgromadzenie tworzą wszystkie Stowarzyszenia przyjęte do Forum, natomiast Sekretariat składa się z pięciu osób świeckich z różnych krajów. W obecnej kadencji w składzie Sekretariatu są przedstawiciele: Argentyny, Birmy, Burundi, Włoch i Polski. Główne cele i zadania Forum, to wzajemna współpraca, wymiana doświadczeń oraz koordynacja działań, podejmowanych przez AK w wymiarze światowym. Forum nie ingeruje jednak w wewnętrzne sprawy Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach. Spotkania kontynentalne odbywają się co trzy lata.

Od początku istnienia FIAC pozostaje w ścisłej więzi ze Stolicą Apostolską. Papieska Rada ds. Świeckich uznała FIAC jako międzynarodowy organ i zatwierdziła Dokument Normatywny. Asystent kościelny FIAC jest mianowany przez Papieską Radę ds. Świeckich. Obecnie jest nim biskup Domenico Segalini, który pełni również funkcję asystenta Włoskiej Akcji Katolickiej. W grudniu 2001 r. Forum zostało przyjęte w poczet członków OIC ? Międzynarodowych Organizacji Katolickich.

(AK/md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top