Światowy Dzień Młodzieży w polskich diecezjach

Światowy Dzień Młodzieży w polskich diecezjach

28.03.2010

Koncerty ewangelizacyjne i pasyjne, świadectwa, Drogi Krzyżowe i Msze św. pod przewodnictwem biskupów ? to tylko część inicjatyw z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Będzie on obchodzony w diecezjach w Niedzielę Palmową, 28 marca.

Niedziela Palmowa została wybrana 25 lat temu na obchody Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II ? pomysłodawca tych spotkań ? podkreślał, że ?w momencie, kiedy Chrystus wkraczał do Jerozolimy, otaczał go entuzjazm rzesz pielgrzymich. (?) W tym entuzjazmie pielgrzymów zdążających wraz z Chrystusem, szczególny udział mieli młodzi: dzieci i młodzież. Tym tłumaczy się także szczególny udział młodych w liturgii Niedzieli Palmowej?. Po latach Jan Paweł przyznał, że widok wielu młodych ludzi, idących w procesji z dużymi palmami w dłoniach, wywarł na nim wielkie wrażenie.

XXV Światowy Dzień Młodzieży obchodzony lokalnie w diecezjach na całym świecie przypada w Niedzielę Palmową, 28 marca. W tym roku tematem towarzyszącym spotkaniom młodzieży będą słowa z Ewangelii św. Marka, które są pytaniem bogatego młodzieńca do Chrystusa: “Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10,17).

Naśladując dialog Chrystusa z młodymi, Ojciec Święty Benedykt XVI także w najbliższą Niedzielę Palmową spotka się z młodzieżą towarzyszącą mu w procesji z palmami oraz uczestniczącą w Eucharystii na placu św. Piotra w Watykanie. Świętowanie jubileuszu Światowych Dni Młodzieży rozpoczęło się już 25 marca.

W polskich diecezjach w Niedzielę Palmową, a także w dni je poprzedzające, odbędą się Drogi Krzyżowe, misteria Męki Pańskiej, nabożeństwa ewangelizacyjne, marsze dla życia, modlitwy, czuwania, apele, oratoria, koncerty, spektakle, fora młodych, agapy i wiele innych inicjatyw. Programy spotkań w poszczególnych miastach prezentuje na swojej stronie Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży (www.sdm.org.pl).

Warto przypomnieć, że bezpośredni udział w przygotowaniu pierwszych Światowych Dni Młodzieży brał udział obecny metropolita przemyski abp Józef Michalik, wówczas pracownik Papieskiej Rady ds. Świeckich. W 1987 r., wkrótce po nominacji biskupiej, zorganizował obchody Światowych Dni Młodzieży w Gorzowie, gdzie został ordynariuszem. Przybyło na nie ok. 15 tys. młodych z palmami i krzyżami. Zapoczątkował tego typu spotkania również w archidiecezji przemyskiej, gdzie został ordynariuszem w 1993 r. Obecnie Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP) są najliczniejszymi spośród wszystkich spotkań diecezjalnych i gromadzą co roku w innym mieście archidiecezji kilka tysięcy młodych. W tym roku spotkanie w Jarosławiu odbędzie się nie jak w latach poprzednich z okazji Niedzieli Palmowej, ale jako trzydniowa celebracja Niedzieli Miłosierdzia Bożego (9-11 kwietnia). Jak pisze abp Michalik w liście do diecezjan, nowy termin spotkania zrodził się z troski duszpasterzy, którzy chcą razem z młodymi uczestniczyć w tym wydarzeniu wiary, co w terminie Niedzieli Palmowej nie było takie proste, z racji wielkopostnych zajęć duszpasterskich.

Plakat – diec. zielonogórsko-gorzowska Plakat – archidiecezja przemyska

(ŚDM/md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top