Rodzina nadzieją Europy

VIII Zjazd Gnieźnieński: ?Rodzina nadzieją Europy?

Gniezno, 10.03.2010

Czym jest rodzina? Jaka jest jej kondycja, rola i przyszłość? Wobec jakich wyzwań stoi i jak sobie z nimi radzi? Na te i wiele innych pytań będą się starali odpowiedzieć uczestnicy VIII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który w dniach 12-14 marca odbędzie się w Gnieźnie.

Wyjaśniając tematykę zbliżającego się spotkania Prymas Polski abp Henryk Muszyński podkreślił potrzebę ponownego zdefiniowania pojęcia rodziny. Jego zdaniem, człowiek współczesny dąży do urządzenia sobie życia na własną rękę, a do określania zasad i miar życia, w tym także życia rodzinnego podchodzi tak, by było mu wygodnie. To duży błąd i nieporozumienie – podkreślił metropolita gnieźnieński.

?Podczas Zjazdu Gnieźnieńskiego będziemy chcieli przypomnieć fundamentalne prawdy i zasady dotyczące małżeństwa i rodziny. To, że jest ona instytucją ustanowioną przez Boga, składającą się z mężczyzny, kobiety i dzieci i jako taka stanowi fundament każdego społeczeństwa? ? tłumaczył podczas konferencji prasowej, która odbyła się 4 marca w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie. Stwierdził także, iż wokół toczących się dziś dyskusji o małżeństwie narosło wiele nieporozumień i nadużyć. Jednym z nich jest próba zrównania, pod płaszczykiem wolności, równouprawnienia i tolerancji, związków homoseksualnych z rodzinami. ?W moim przekonaniu jest to tragiczne nieporozumienie. Związki te nigdy nie były, nie są i nie będą rodziną, niezależnie od tego, jaki status otrzymują w ustawodawstwie? ? dodał ks. Prymas.

Przypomniał również, że tegoroczny Zjazd Gnieźnieński jest szczególny nie tylko ze względu na tematykę, ale także na termin. Odbywa się bowiem w 1010. rocznicę tego pierwszego, historycznego Zjazdu Gnieźnieńskiego, podczas którego ogłoszono powstanie metropolii gnieźnieńskiej. ?Ufam, że wszystkie działania podjęte podczas tego trzydniowego spotkania będą służyć nie tylko dobru moralnemu społeczeństwa, ale także przyszłości Polski i Europy? ? powiedział arcybiskup.

Program zjazdu oparty jest na trzech głównych filarach tematycznych. Pierwszy blok będzie swego rodzaju konfrontacją biblijnej wizji rodziny z jej współczesnymi modelami. Podczas debat poruszony zostanie m.in. temat kryzysu dojrzałości i rodziny w kulturze masowej.

Drugi dzień obrad skupiony będzie wokół pytań, jak żyć w rodzinie i jak budować w niej związki oraz jak przeżywać miłość, aby była to droga ku szczęściu. Trzeci dzień dotknie niezwykle aktualnego tematu polityki prorodzinnej w Polsce i w Europie.

Tegoroczny kongres, podobnie jak poprzednie, będzie miał trzech kapelanów: katolickiego, prawosławnego i protestanckiego. Będą mu również towarzyszyły ekumeniczne spotkania modlitewne.

Drugiego dnia zjazdu, w sobotę wieczorem ulicami Gniezna przejdzie Ekumeniczna Droga Życia. Nabożeństwu przewodniczyć będą zwierzchnicy i przedstawiciele rodzin z dziesięciu Kościołów chrześcijańskich: Ewangelicko-Reformowanego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Zielonoświątkowego, Ewangelicko-Augsburskiego, Chrześcijan Baptystów, Prawosławnego, Ewangelicko-Metodystycznego, Greckokatolickiego i Polskokatolickiego.

W czasie przemarszu ulicami Gniezna przy każdej stacji kolejny fragment Ewangelii odczytają ojcowie rodzin należących do wspomnianych Kościołów. Ich żony natomiast odczytają fragmenty Starego Testamentu przy końcu nabożeństwa w katedrze gnieźnieńskiej. Tam również duchowni różnych Kościołów odczytają wersety Psalmu 8. Nabożeństwo zakończy wspólna modlitwa małżonków i dzieci oraz błogosławieństwo zwierzchników Kościołów.

Wymiar ekumeniczny zjazdu podkreślą także nabożeństwa ekumeniczne, które odbywać się będą w ośmiu kościołach Gniezna i okolic. W ich trakcie homilie wygłoszą duchowni wszystkich Kościołów biorących udział w Kongresie.

Wydarzeniu temu poświęcony będzie niedzielny program ?Między Ziemią a Niebem? w TVP1, a TV Polonia będzie tradycyjnie transmitowała niedzielą Mszę św. kończącą obrady.

W zjeździe weźmie ponad 100 gości specjalnych. W piątek, 12 marca do Gniezna przyjedzie prezydent RP Lech Kaczyński, który – prócz udziału w obradach – spotka się także z mieszkańcami miasta oraz wspólnie z abp. Henrykiem Muszyńskim otworzy wystawę “Gniezno Prymasów”. Rząd Donalda Tuska reprezentować będzie prof. Władysław Bartoszewski, a Papieską Radę Rodziny – jej przewodniczący kard. Ennio Antonelli. Przybędą też m.in. abp Henryk Hoser – biskup warszawsko-praski i ks. prof. Tony Anatrella – psychiatra, konsultant Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Zjazdy Gnieźnieńskie nawiązują do Zjazdu w roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha – biskupa i męczennika – przybyli książę Bolesław Chrobry i cesarz Otton III. Tradycję tę podjął w 1997 roku abp Henryk Muszyński, gdy podczas swej pielgrzymki do Ojczyzny u grobu patrona Polski Jan Paweł II spotkał się z 7 prezydentami państw środkowoeuropejskich. Był to tzw. II Zjazd Gnieźnieński. III Zjazd Gnieźnieński odbył się w roku 2000 i miał on wymiar ekumeniczny – przedstawiciele trzech tradycji: prawosławnej, katolickiej i ewangelickiej w imieniu swoich wspólnot wyznaniowych wzajemnie wyznali wówczas winy. Wydarzeniu temu towarzyszyło również spotkanie 5 prezydentów państw europejskich.

(www.zjazd.eu/md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top