Barbara Fedyszak-Radziejowska laureatką Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

Barbara Fedyszak-Radziejowska laureatką Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego

24.11.2010

Kapituła Nagrody im. bp. Romana Andrzejewskiego, obradująca pod honorowym przewodnictwem bp. Alojzego Orszulika ? jednogłośnie przyznała nagrodę za zasługi dla polskiego rolnictwa, mieszkańców wsi i małych miast za rok 2010 dr Barbarze Fedyszak-Radziejowskiej.

Kapituła postanowiła uhonorować Ją przede wszystkim za: prowadzone w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk badania nad aktywnością rolników i kondycją kapitału społecznego polskiej wsi; obronę godności rolników i trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych zgodnie z ideą solidarności; odwagę w dyskusji z opiniami wielu elit, marginalizujących problemy polskiej wsi.

Nagroda im. bp. Romana Andrzejewskiego ustanowiona została przez Fundację ?Solidarna Wieś? w 2004 r. Otrzymali ją dotąd: prof. Andrzej Stelmachowski, prof. Maria Radomska, kard. Józef Glemp, ks. prał. Bogusław Bijak, ks. bp Alojzy Orszulik i dr Maria Stolzman.

Wręczenie Nagrody będzie miało miejsce 24 lutego 2011 r. w sali obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski.

Sławomir Siwek
Przewodniczący Rady Fundacji

Barbara Fedyszak-Radziejowska , ur. 11.X. 1949 r. w Chorzowie, Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, mgr etnografii na Wydziale Historycznym /1972/, doktorat z socjologii /1993/ obroniony w IFiS PAN.
1969-1972 przewodnicząca Koła Naukowego na etnografii UW. 1973-1984 asystentka w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. 1973-1980 członek ZNP.

Od X 1980 w NSZZ ?Solidarność?. 1982-1988 kierowała pracami Zespołu socjologów prowadzących dla RKW Mazowsze i TKK analizy stanu nastrojów społecznych w oparciu o sieć niejawnych ankieterów ze środowisk działających w strukturach podziemnej ?S? w ramach konspiracyjnej grupy Armenia. W latach 1985-1986 koordynowała prace Zespołu przygotowującego materiały programowe dla projektowanej I Międzyzjazdowej Konferencji Podziemnej ?S? zwanej ?Groblą? lub ?Majówką?. W latach 1984-1987 publikowała felietony ?Tropem normalności? w łódzkim podziemnym piśmie ?Arka?.

Od 1987 pracownik naukowy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
Od trzech kadencji wiceprzewodnicząca KZ NSZZ?S?. W latach 1996 ? 2010 pracownik naukowy Wydz. Administracji i Nauk Społecznych PW.

Od 2007, z rekomendacji Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, od IV 2010 przewodnicząca Kolegium. Członek Rady ds. Wsi przy Prezydencie śp. Lechu Kaczyńskim.
Autorka i redaktor publikacji z zakresu socjologii wsi, m.in. ?Proces demarginalizacji polskiej wsi. Programy pomocnicze ? liderzy ? organizacje pozarządowe? /2005/, oraz ?Wieś i rolnictwo w debacie publicznej- stereotypy, polityka wiarygodność?, materiały z konferencji zorganizowanej przez Radę ds. Wsi przy prezydencie śp. L. Kaczyńskim, wydane przez Kancelarię Prezydenta RP w 2010. Autorka rozdziałów; ?Wieś i rolnicy cztery lata po akcesji ? początek procesu transformacji? w książce pod redakcja K. Zagórskiego ?Życie po zmianie. Warunki życia i satysfakcje Polaków? wyd. CBOS, Scholar /2009/, oraz ; ?Ludzkie życie ? wartość kontrowersyjna?? ?To, co najważniejsze – rodzina, dzieci, praca i przyjaciele? i ?Społeczny kapitał Polaków ? trudny proces rewitalizacji? w książce pod redakcją T. Żukowskiego, ?Wartości Polaków a dziedzictwo Jana Pawła II? wydanej w 2009 roku przez Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa.

Publikuje w tygodniku ?Gość Niedzielny?, dwumiesięczniku ?Arcana?, dzienniku ?Rzeczpospolita? i kwartalniku ?Nowe Państwo?.

Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska koncentruje się w swoich badaniach nad procesem zmian zachodzących w społecznościach wiejskich pod wpływem integracji Polski z UE. Zwraca uwagę na rolę elit opiniotwórczych, które marginalizując problemy rolników i polskiej wsi w debacie publicznej przyczyniają się do budowania dystansów społecznych miasto ? wieś oraz klimatu nieufności w społecznościach wiejskich.

Przedmiotem jej zainteresowań jest przedsiębiorczość wiejska, /rozumiana zarówno jako mała firma, jak i aktywność elit i liderów wiejskich/ i jej rola w rozwoju gmin wiejskich. Podkreśla rolę nowych oraz tradycyjnych organizacji wiejskich w budowaniu kapitału społecznego oraz w procesie samoorganizacji gminnych społeczności lokalnych.

kliknij aby powiększyć

(md ? Biuro Prasowe KEP 2010)

Related posts

Top