“L’Osservatore Romano” o ustąpieniu abp Wielgusa

“L’Osservatore Romano” o ustąpieniu abp Wielgusa
W dzisiejszym wydaniu watykański dziennik “L’Osservatore Romano” odnotował rezygnację metropolity warszawskiego. W krótkiej nocie czytamy: “Ojciec Święty w dniu 6 stycznia bm. przyjął rezygnację z rządów pasterskich archidiecezją Warszawy (Polska), złożoną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Stanisława Wojciecha Wielgusa, zgodnie z kanonem 401 par. 2 Kodeksu prawa kanonicznego”.
Wiadomość o tym nie ukazała się natomiast do tej pory w rubryce “Rezygnacje i nominacje” biuletynu biura prasowego Stolicy Apostolskiej, w którym w niedzielę 7 bm. podano tekst komunikatu Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie w sprawie abpa Wielgusa.
ml (KAI Rzym) / Watykan

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Related posts

*

Top