Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem

KONFERENCJA NA APEL JASNOGÓRSKI
XI Dzień Papieski 2011

Trudno wyobrazić sobie Dzień Papieski bez spotkania z Tą, która dla bł. Jana Pawła II była Matka, Królową, Orędowniczką. To Jej zawierzał każdy swój dzień. Z wielkim wzruszenie przeżywał każde Maryjne Święta. Wszystkie były dla Niego bardzo ważne.
Któregoś dnia, ktoś z bliskich współpracowników zapytał Jana Pawła II, czy ukazała mu się kiedyś Matka Boska. Papież odpowiedział: ?Nie, nie widziałem Maryi, ale Ją słyszę?.

Gromadzimy się na apelowej modlitwie, by oddać cześć Tej, która naprawdę jest, Niepokalanej Dziewicy Najświętszej Maryi Pannie, Matce Boga i naszej Matce.
Miesiąc październik w sposób szczególny zachęca nas do odkrycia na nowo tej tradycyjnej, mocno wpisanej w duchowość Polaków, różańcowej modlitwy, która w pobożności maryjnej bł. Jana Pawła II zajmowała szczególne miejsce. Sam wyznał:
?Jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem (?). Różaniec jest ze swej natury modlitwą kontemplacyjną i ma wielką moc wstawienniczą: kto go odmawia, jednoczy się z Maryją w rozważaniu tajemnic Chrystusa, co skłania go do przyzywania łaski związanej z tymi tajemnicami w wielorakich sytuacjach życiowych i historycznych? /29.10.1978. Anioł Pański/.
Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, jeden z Jego osobistych sekretarzy, wyznał, że Jan Paweł II codziennie podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi ?każdemu wręczał na pamiątkę różaniec(?). Ojciec Święty dobrze wiedział – wspomina arcybiskup – że to będzie cenny dar dla każdego i że będzie to jakieś zobowiązanie do pamięci różańcowej, do pamięci modlitewnej. Sam nigdy nie rozstawał się z różańcem. Zawsze go odmawiał. Kilka razy dziennie. (?) Codziennie przed poranną Mszą św. w sypialni odmawiał różaniec leżąc krzyżem? /abp M. Mokrzycki, B. Grysiak, Najbardziej lubił wtorki, Kraków 2008/.
Natomiast osobisty fotograf papieża Arturo Mari, w książce: ?Do zobaczenia w raju?, daje wzruszające świadectwo o miłości Papieża do Matki Najświętszej, wyrażonej poprzez różańcową modlitwę. Napisał tak: ?Kiedy tylko mógł, trzymał w dłoni różaniec. Podczas wycieczek w góry, podczas spacerów, również podczas konferencji, kiedy przysłuchiwał się długim przemówieniom, widać było, że trzyma rękę w kieszeni i tam przesuwa ziarenka różańca. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem, wszystkim dawał w prezencie różaniec, często zapraszając do wspólnej modlitwy. I umarł z różańcem w ręku?.
Każdy kto na co dzień spotykał się z bł. Janem |Pawłem II dostrzegał w nim tę przeogromną miłość do Matki Bożej i ogromną wierność w różańcowej modlitwie. W tej modlitwie zawierzał Bogu przez ręce Maryi wszystkie sprawy Kościoła, świata i każdego człowieka którego spotkał. Podczas jednej z południowych modlitw powiedział:
?W ciągu ostatnich tygodni wypadło mi spotkać wielu ludzi, którzy reprezentowali różne narody, państwa, środowiska, różne Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie. Pragnę wszystkich zapewnić, że kontakty jakie miałem szczęście z nimi nawiązać, zostały również przeniesione na paciorki różańca, aby mogły się odnaleźć w samym sercu modlitwy, która wszystkiemu nadaje pełny wymiar? /29.10.1978. Anioł Pański/.
Umiłowany Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II, ogłaszając w 2002 roku Rok Różańca św., oraz wprowadzając kolejną część tej modlitwy Tajemnice Światła, tak bardzo pragnął rozbudzić we wszystkich wierzących nabożeństwo do Matki Bożej, widząc w modlitwie różańcowej wielki ratunek dla świata.
?Pragnę zachęcić ? mówił Papież ? do odmawiania Różańca pojedyncze osoby, rodziny, wspólnoty chrześcijańskie (?). Myślę o narodach, a także o rodzinach. Jak wielki pokój zapanowałby z pewnością w życiu rodzinnym, gdyby powrócił zwyczaj odmawiania Różańca w rodzinach! (?) Wzywam wszystkich, a zwłaszcza dzieci, rodziny i ludzi starszych, aby przez cały październik modlili się razem do Maryi (?) Bądźmy wytrwali w odmawianiu Różańca, czy to w kościelnej wspólnocie, czy w zaciszu naszych rodzin: modlitwa ta w miarę powtarzanych wezwań połączy serca, rozgrzeje płomień domowego ogniska, umocni nadzieję oraz sprowadzi na wszystkich wielki pokój i radość Chrystusa, który dla nas narodził się, umarł i zmartwychwstał? /Anioł Pański 02.10.1988; 10.10.1999; 29.09.2002/.
Dziękując dziś Bogu i Maryi za dar błogosławionego Jana Pawła II, wielkiego nauczyciela wiernej, pięknej modlitwy różańcowej, módlmy się za Kościół święty, Ojca Świętego, za wszystkich ludzi i za nas samych, abyśmy zawsze i wszędzie byli prawdziwymi czcicielami Boga i Jego Matki na wzór umiłowanego błogosławionego Jana Pawła II.
Niech modlitwa Różańcowa, łączy nas z Bogiem i Maryją, i przybliża nas wzajemnie do siebie.

/Odmówienie dziesiątka Różańca św./

A teraz słowami modlitwy błogosławionego Jana Pawła II zawierzmy siebie, Kościół i nasz Naród opiece Niepokalanej Dziewicy Maryi:
/8 marca 1984 r. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego/

?Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko!?

Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko, [?].
Stajemy w szczególnym poczuciu jedności wszystkich Pasterzy Kościoła, stanowiąc jedno ciało i jedno kolegium, tak jak z woli Chrystusa Apostołowie stanowili jedno kolegium z Piotrem. W poczuciu tej jedności wypowiadamy słowa niniejszego Aktu, w którym raz jeszcze pragniemy zawrzeć ?nadzieje i obawy? Kościoła w świecie współczesnym.
Przed czterdziestu laty, a także w dziesięć lat później, Twój Sługa papież Pius XII, mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, które ze względu na swą sytuację stanowią szczególny przedmiot Twej miłości i troski.
Ten świat ludzi i narodów mamy przed oczyma również dzisiaj: świat kończącego się drugiego tysiąclecia, świat współczesny, nasz dzisiejszy świat!
Kościół na II Soborze Watykańskim odnowił świadomość swego posłannictwa w tym świecie, pomny na słowa Pana: ?idźcie (?) i nauczajcie wszystkie narody (?) oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata? (Mt 28, 19-20).
I dlatego, o Matko ludzi i ludów, Ty, która znasz ?wszystkie ich cierpienia i nadzieje?, Ty, która czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłością i ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy i poświęcamy, pełni niepokoju o doczesny i wieczny los ludzi i ludów.
W szczególny sposób zawierzamy Ci i poświęcamy tych ludzi i te narody, które tego zawierzenia i poświęcenia najbardziej potrzebują.

?Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko! Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych?!

Oto stojąc dzisiaj przed Tobą, Matko Chrystusa, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: ?za nich – powiedział ? Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie? (J 17, 19). Pragniemy zjednoczyć się Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.
Moc tego poświęcenia trwa przez wszystkie czasy, ogarnia wszystkich ludzi, ludy i narody, przewyższa zaś wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie też rozniecił w naszych czasach.
O jakże głęboko czujemy potrzebę poświęcenia za ludzkość i świat: za nasz współczesny świat w jedności z samym Chrystusem! Odkupieńcze dzieło Chrystusa ma się stawać przecież udziałem świata przez Kościół. [?]
Bądź pozdrowiona Ty, która jesteś cała zjednoczona z odkupieńczym poświęceniem Twojego Syna!
Matko Kościoła! Przyświecaj ludowi Bożemu na drogach wiary, nadziei i miłości! Pomóż nam żyć całą prawdą Chrystusowego poświęcenia za całą rodzinę ludzką w świecie współczesnym.
Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.
O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się, w sercach współczesnych ludzi, zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!
Od głodu i wojny wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka, od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas! Wybaw nas!
Przyjmij, o Matko Chrystusa, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw!
Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech: grzech człowieka i ?grzech świat?, grzech w każdej jego postaci.
Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona zbawcza potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!?.

Maryjo, Królowo Różańca Świętego – módl się za nami!

Opracował: ks. Jerzy Smoleń KUL / dzielo.pl

Dołącz do modlitwy, podziel się intencją

DODAJ MODLITWĘ, PIEŚŃ


zapraszamy do dodawania swoich własnych modlitw, próśb i intencji, tych które uważacie za najpiękniejsze oraz innych znany tylko Wam, ważne są tu wszystkie intencje i modlitwy < zachęcamy serdecznie do dzielenia się modlitwą i zapewniamy o modlitwie

ps. przejdź niżej do pola komentarzy i dodaj

Related posts

14 Comments

 1. Tylko spokojnie said:

  Prosze o modlitwe o laske nawrocenia i wyzwolenia z nalogu pijanstwa dla mojego brata. Prosze rowniez o modlitwe za nasza rodzine dotknięta problemem alkoholowym.Bardzo potrzebujemy łaski uwolnienia i uzdrowienia, którą ofiaruje Jezus Chrystus, jedyny Pan i Zbawiciel

  / przesłane do redakcji /

 2. Tylko spokojnie said:

  Proszę Trójcę Przenajświętszą o Błogosławieństwo dla rodzeństwa, dzieci, wnuków, Rodziny, aby wytrwali w wierze, w miłości Boga i bliźniego.

  / przesłane do redakcji /

 3. Tylko spokojnie said:

  Proszę Miłosiernego Boga o Łaskę zdrowia dla całej Rodziny, dla wszystkich chorych i potrzebujących, a dla żony Marii o porzucenia nałogu.

  / przesłane do redakcji /

 4. Ula said:

  Proszę o modlitwę w intencji konkursów, które będę pisać w przyszłym tygodniu – aby Bóg zabierał wszelki niepotrzebny stres, oświecał mój umysł podczas pisania i pobłogosławił, abym mogła zająć najwyższe miejsce.

 5. Wierny said:

  Proszę o wyzwolenie z nałogu alkoholowego mojego Tatę oraz o pomyślnie zaliczony semestr.

 6. JOANA said:

  PROSZĘ MATKĘ BOŻĄ ,ABY UPROSIŁA U SWEGO SYNA ZDROWIE DLA MAŁGORZATY!PROSZĘ WSZYSTKICH O MODLITWE W INTENCJI MAŁGORZATY !JOANNA!

 7. Ela said:

  Proszę Matkę Jasnogórską o cud uzdrowienia Janka z choroby nowotworowej i wszystkich chetnych o modlitwe w te jego intencji.

 8. Roma said:

  Proszę Matkę Jasnogórską o Błogosławieństwo i potrzebne Łaski na kolejne dnie, a szczególnie o pomoc w trudnej jutszejszej dla nas sprawie. Mateczko uproś swojego syna o pomoc. JEZU UFAM TOBIE

 9. irena said:

  Pani Jasnogórska uproś Swego Syna o dobre rozwiązanie trudnych spraw życiowych oraz o zdrowie duchowe i cielesne dla Anny i jej rodziny.Matuchno bądż dla niej Najlepszą Orędowniczką Łask Bożych.Proszę Wszystkich czytających to o modlitwę w intencji Anny i jej rodziny. Bóg zapłać Wszystkim.

 10. Krystyna said:

  Matenko Pani Nasza i Krolowo Jasnogorska – Przepraszamy Cie Matenko za grzechy naszej rodziny ,ktore najbardziej zranily Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ciebie Najswietsza Matenko.Prosimy o blogoslawienstwo,zdrowie ,pokoj i milosc w rodzinie oraz powrot do Kosciola iSakrametow Swietych dla Jana,Krzysztofa,Pawla Anny,Krystyny Barbary.Niech bedzie Bog Uwielbiony

 11. Marian said:

  Proszę Matkę Jasnogórską o pomyślne zdanie egzaminu córki Edyty

Comments are closed.

Top