Przewodnik Katolicki 33/2014 articles

Jerozolima jest piękna. Często jednak powtarza się, że ceną tego piękna jest cierpienie, które ją spotyka

Jerozolima jest piękna. Często jednak powtarza się, że ceną tego piękna jest cierpienie, które ją spotyka

Za tych po prawej i za tych po lewej

Jerozolima jest piękna. Często jednak powtarza się, że ceną tego piękna jest cierpienie, które ją spotyka. A żyjących tu ludzi różnych religii łączy jedno ? pragnienie pokoju.

tekst ks. Jarosław Czyżewski

Do Jerozolimy przybywamy 26 lipca.…

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, kontrowersje

Licencja na zabijanie

Projekt ustawy o leczeniu niepłodności, którego społeczne konsultacje właśnie się kończą, zadziwia. Jaki jest jego prawdziwy cel?

KAMILA TOBOLSKA

Pełen tytuł dokumentu, który opracowało Ministerstwo Zdrowia brzmi: ?Ustawa o leczeniu niepłodności, projekt z dnia 16 lipca?. Rozczaruje się jednak ten, kto spodziewa się po nim rzetelnego projektu ustawy stawiającej sobie za cel zbudowanie w naszym kraju kompleksowego i skutecznego systemu leczenia niepłodności, która bez wątpienia jest dziś społecznym problemem.…

Awantura o deklarację

Awantura o deklarację

Może dobrze się stało, że niesformalizowany tekst deklaracji wiary nauczycieli wywołał niemałe emocje, zahaczając nawet o szczebel rządowy. Jeszcze raz staliśmy się świadkami niewybrednych tyrad, tylko o co ten cały jazgot?

Małgorzata Szewczyk
Zaczęło się od lekarzy i apelu dr Wandy Półtawskiej o podpisywanie deklaracji wiary lekarzy.…

Top