Tag Archives: ustawy

Większość przeciw obyczajowej rewolucji

Większość przeciw obyczajowej rewolucji

Większość przeciw obyczajowej rewolucji O związkach partnerskich i kierunku, w jakim podąża PO, z Jarosławem Gowinem, posłem Platformy Obywatelskiej rozmawia Jarosław Stróżyk Ustawa o związkach partnerskich zostanie uchwalona przez Sejm? ? Na pewno nie dojdzie do tego w tej kadencji Sejmu.…

Nie ma jak rodzina

Nie ma jak rodzina Zanosi się na to, że bieda nie doprowadzi już więcej do odebrania rodzinie dziecka. W Polsce dostrzeżono bowiem wreszcie, że najlepiej wychowuje się ono we własnej rodzinie. KAMILA TOBOLSKA Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to bez wątpienia jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych ustaw tej kadencji parlamentu.…

Na emeryturze palm nie będzie!

Palm nie będzie! Dwanaście lat temu reformę emerytalną reklamowali młodzi emeryci pod palmami. Dziś nowelizacji tamtej ustawy nie ?sprzedaje się? już jako eldorado na starość, a racjonalne cięcie wydatków, które poprawi nasze emerytury. I tym razem palm jednak nie będzie! MICHAŁ BONDYRA Przeprowadzona w 1999 r.…
Top