Tag Archives: przedstawicielami

Pielgrzymka Benedykta XVI do Niemiec 22 do 25 września.

Pielgrzymka Benedykta XVI do Niemiec 21.09.2011 Benedykt XVI odwiedzi swoją ojczyznę w dniach od 22 do 25 września. Na trasie pielgrzymki znajdzie się najpierw Berlin, gdzie pierwszego dnia Ojciec Święty spotka się z najwyższymi władzami kraju i wygłosi przemówienie w parlamencie.…

Rozmowy na temat pojednania polsko-rosyjskiego

Kolejne rozmowy na temat pojednania polsko-rosyjskiego Warszawa, 01.06.2011 Metropolita Hilarion Ałfiejew, przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, przebywa z wizytą w Warszawie. Przy tej okazji doszło do kolejnych rozmów z przedstawicielami Episkopatu Polski. Spotkanie delegacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego i Kościoła katolickiego w Polsce rozpoczęło się 1 czerwca o godzinie 12.45…
Top