Tag Archives: Okres

Nawracajmy się, słuchając Pana

Nawracajmy się, słuchając Pana 07.03.2011 W Środę Popielcową, 9 marca, rozpoczyna się 40-dniowe przygotowanie do przeżywania tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Kościół zachęca wiernych do zgłębiania Słowa Bożego, podkreślając, że nawrócenie dokonuje się poprzez słuchanie Pana. Benedykt XVI zwraca uwagę na chrzcielny charakter Wielkiego Postu i tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, które uczą żyć radykalną miłością Chrystusa.…

Jałmużna Wielkopostna: Solidarni z chorymi

Jałmużna Wielkopostna: Solidarni z chorymi 11.03.2011 Do solidarności z tymi, którzy pomimo choroby i cierpienia chcą godnie żyć, zachęcają wspólnie Caritas, Diakonia i Eleos. Z początkiem Wielkiego Postu rozpoczęła się ekumeniczna kampania społeczna Jałmużna Wielkopostna 2011. Okres Wielkiego Postu stanowi doskonałą okazję do wyrzeczeń.…

Żyjmy w Komunii ze Zmartwychwstałym

Okres Paschalny: Żyjmy w Komunii ze Zmartwychwstałym 24.04.2011 ?Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus? (Ga 2,20) Jan Paweł II zakończył List apostolski Novo millenio ineunte takimi słowami: ?Zmartwychwstały Chrystus, który przyłącza się do nas w drodze i pozwala się rozpoznać – tak jak uczniom z Emaus – ?przy…
Top