Tag Archives: gmina

Nie ma jak rodzina

Nie ma jak rodzina

Nie ma jak rodzina Zanosi się na to, że bieda nie doprowadzi już więcej do odebrania rodzinie dziecka. W Polsce dostrzeżono bowiem wreszcie, że najlepiej wychowuje się ono we własnej rodzinie. KAMILA TOBOLSKA Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to bez wątpienia jedna z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych ustaw tej kadencji parlamentu.…

Radom: Potrzebna pomoc dla poszkodowanych przez burze i trąby powietrzne

Radom: Potrzebna pomoc dla poszkodowanych przez burze i trąby powietrzne 15.07.2011 Trąba powietrzna, która zrywała dachy z domów, przewracała drzewa, niszczyła linie energetyczne, przeszła wczoraj przez trzy powiaty województwa mazowieckiego: przysuski, białobrzeski i radomski. Zniszczone tereny odwiedził bp Henryk Tomasik wraz z dyrektorem diecezjalnej Caritas ks.…
Top