Tag Archives: dzia

Pamiętajcie o ogrodach

Pamiętajcie o ogrodach Sytuacja wokół ustawy o ogrodach działkowych jako żywo przypomina klasyczną grecką tragedię. Tutaj żadne wyjście nie jest dobre: ani całkowita zmiana obowiązującego prawa, ani pozostawienie przepisów w ich obecnej postaci. TEKST ŁUKASZ KAŹMIERCZAK W ostatnich dniach na ogródkach działkowych zawrzało.…

Caritas ? stempel Pana Boga

Caritas ? stempel Pana Boga Nie ma grupy społecznej, wobec której Caritas byłaby obojętna: dzieci i młodzież, rodzice i osoby samotne, chorzy i niepełnosprawni, bezrobotni i bezdomni, migranci i uchodźcy, ofiary wypadków i katastrof… Źródłem każdego ludzkiego działania na rzecz pomocy cierpiącemu bliźniemu jest przynaglenie ze strony Boga, które człowiek odczytuje w swym sercu.…
Top