Ingres biskupa łomżyńskiego

Ingres biskupa łomżyńskiego (zapowiedź)

15.12.2011

W najbliższą niedzielę, 18 grudnia, biskup nominat Janusz Stepnowski przyjmie w katedrze w Łomży święcenia biskupie i obejmie diecezję łomżyńską. Głównym konsekratorem będzie kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów.

Święcenia biskupie, ingres oraz kanoniczne objęcie diecezji łomżyńskiej przez Biskupa Nominata odbędą się w IV Niedzielę Adwentu, 18 grudnia br. Liturgia w katedrze łomżyńskiej rozpocznie się o godz. 16.00. Będzie jej przewodniczył kard. Marc Ouellet, prefekt Kongregacji do spraw Biskupów, gdzie nowy biskup łomżyński pracował przez 22 lata. Kardynał będzie głównym szafarzem święceń biskupich wraz nuncjuszem apostolskim w Polsce abp. Celestino Migliore i ustępującym biskupem łomżyńskim Stanisławem Stefankiem.

Po obrzędach święceń i objęcia diecezji, homagium Biskupowi Łomżyńskiemu złożą biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski, dziekani rejonowi, rektor seminarium duchownego wraz z dwoma alumnami, przedstawiciel kapituły katedralnej w Łomży i kapituły kolegiackiej w Myszyńcu, a także przedstawiciele kapłanów i zakonów obecnych w diecezji oraz rodzina w stroju kurpiowskim.

Na zakończenie uroczystości słowa życzeń i gratulacji wypowiedzą: metropolita białostocki abp Edward Ozorowski, bp Tadeusz Bronakowski oraz rodzina reprezentująca wiernych.

Uroczystości będą transmitowane m.in. przez Radio Maryja, Telewizję Trwam i diecezjalne Radio Nadzieja.

Biskup nominat Janusz Stepnowski, mianowany 11 listopada br. biskupem łomżyńskim, jest kapłanem tej diecezji. Przez 22 lata posługiwał w Stolicy Apostolskiej, pracując w Kongregacji ds. Biskupów. ?Biskup Nominat przychodzi z serca Kościoła, by pełnić zadania Pasterza w Diecezji macierzystej? ? podkreślił w liście do wiernych przechodzący na emeryturę biskup łomżyński Stanisław Stefanek.

Nowy biskup łomżyński ma 53 lata. Urodził się 11 lipca 1958 r. w Ostrołęce. W roku 1979 zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Podczas studiów seminaryjnych musiał odbyć służbę wojskową. 1 czerwca 1985 r. został wyświęcony na kapłana dla diecezji łomżyńskiej. W latach 1985-1988 studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie w Pampelunie w Hiszpanii, gdzie obronił pracę doktorską pt. ?Osobowość prawna i władza Konferencji Episkopatu?. W latach 1988-1989 był studentem na Uniwersytecie dla obcokrajowców w Perugi we Włoszech oraz pracował w duszpasterstwie w diecezji Terni.

W roku 1989 ks. Stepnowski rozpoczął posługę w Kongregacji ds. Biskupów. Współpracował z Trybunałem Roty Rzymskiej jako tłumacz. Do czasu ogłoszenia nominacji pełnił funkcję kierownika biura Kongregacji ds. Biskupów.

Diecezję łomżyńską ustanowiono w 1925 roku decyzją papieża Piusa XI. Pierwszym biskupem łomżyńskim był bp Romuald Jałbrzykowski, po nim funkcję tę pełnili: bp Stanisław Kostka Łukomski, bp Czesław Falkowski, bp Mikołaj Sasinowski, bp Juliusz Paetz i bp Stanisław Stefanek. 18 grudnia br. opiekę pasterską nad diecezją łomżyńską przejmie biskup nominat Janusz Stepnowski.

Uroczystość święceń biskupich i przejęcia diecezji odbędzie się w Adwencie, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w herbie biskupim. Za klasyczną tarczą gotycką został umieszczony złoty krzyż z trójlistnym zakończeniem ramion. Jest on wysadzany pięcioma kamieniami, które odnoszą się do pięciu ran Chrystusa. Sama tarcza herbowa podzielona jest na dwie połowy. Pierwsze pole jest niebieskie i symbolizuje niebo oraz pragnienie Boga. Na tym tle wyróżnia się ukośnie biegnący złoty pas, który odwołuje się do tajemnicy przyjścia Boga na świat, oznacza też promień łaski Bożej. Z przyjęcia łaski rodzi się pokój, stąd też od strony dolnego rogu drugiego pola wyrasta pionowo gałązka oliwna, symbolizująca pokój i wybawienie. Trzy owoce oliwki odwołują się do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. Drugie pole tarczy herbowej pokryte jest srebrem. Oznacza ono przejrzystość, a więc prawdę i sprawiedliwość, które powinny cechować posługę pasterską biskupa.

Zawołaniem biskupim nowego pasterza diecezji łomżyńskiej są słowa: ?Gratia et Pax? (Łaska i Pokój). Jest to nawiązanie do słów św. Pawła Apostoła z 1 Listu do Koryntian: ?Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa!?.

(diec./md ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Related posts

Top