Światowy Dzień Turystyki 25.09.2011

Światowy Dzień Turystyki

25.09.2011

W tym roku Światowy Dzień Turystyki odbywa się pod hasłem: Turystyka a zbliżenie kultur. Jest to okazja do zaprezentowania roli turystyki w spotkaniach ludzi różnych kultur z całego świata.

Światowy Dzień Turystyki, przypadający, co roku 27 września, ustanowiła Światowa Organizacja Turystyki na swym zgromadzeniu ogólnym w Madrycie w 1979 r. Po raz pierwszy obchodzono go w 1980 r. Stolica Apostolska uczestniczy od początku w tych obchodach i co roku z tej okazji ogłasza Orędzie Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących.

Początkowo miało ono formę listu sekretarza stanu kard. Agostino Casarolego do przewodniczącego papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migrantów i Turystyki, a od 1982 r., były to przesłania Jana Pawła II. Od 2005 r. orędzia na Światowy Dzień Turystyki kieruje Papieska Rada Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. W tym roku hasło brzmi: “Turystyka a zbliżenie kultur”. Dokument zwraca uwagę, że temat tegorocznego dnia pragnie podkreślić doniosłość podróżowania w kontekście spotkania różnych kultur świata.

Dotyczy to zwłaszcza naszych czasów, gdy ponad 900 mln osób rocznie przemieszcza się po świecie, korzystając z nowoczesnych środków komunikacji. Turystyka może być zawsze sposobnością do owocnych spotkań: – do spotkania z Bogiem, który w stworzeniu i w dziełach ludzkich ukazuje nam swoją miłość i opatrzność; – do spotkania z samym sobą, w postawie milczącej refleksji i wsłuchaniu się w głos własnego wnętrza; – do spotkania z innymi, które pozwoli budować zgodne współistnienie między ludźmi i narodami. Turystyka działa więc na rzecz obalania barier rozdzielających kultury.

Tegoroczny dokument na Dzień Turystyki przypomina, iż kultura w szerokim znaczeniu tego słowa obejmuje zarówno historię oraz spuściznę artystyczną i etnograficzną, jak i sposoby życia, stosunki między ludźmi, wierzenia, wartości. Wychodząc od takiego rozumienia tego pojęcia nie tylko potwierdzamy istnienia różnorodności kulturowej, ale także zgodnie z nauczaniem Kościoła, oceniamy ją, jako coś pozytywnego ? czytamy w Orędziu. Dlatego należy działać tak, aby ludzie nie tylko akceptowali istnienie innej kultury, ale również pragnęli przyjąć ją, jako ubogacenie.

Pierwszym warunkiem prawidłowego korzystania z możliwości, stwarzanych przez turystykę, jest umiejętność słuchania, chęć odkrycia przesłania, kryjącego się w każdym zabytku i przejawie kultury. Ważna jest więc umiejętność przyjęcia tego i podróżowania bez jakichkolwiek uprzedzeń. Działania turystyczne winny uwzględniać właściwości, prawa i zwyczaje krajów przyjmujących, a turyści przed wyjazdem winni dowiedzieć się, jaka jest specyfika kraju, który zamierzają odwiedzić. Jednocześnie wspólnoty przyjmujące i firmy turystyczne winny poznawać formy życia i oczekiwania swych gości.

Od pewnego czasu “wypoczynek” staje się coraz częściej okazją do podróży lub do wakacji służących pogłębianiu kultury. Stąd celem duszpasterstwa turystyki jest wychowanie i przygotowanie chrześcijan, aby spotkanie kultur w wyniku podróży nie było straconą okazją, lecz aby służyło osobistemu wzbogaceniu.

Stolica Apostolska proponuje opracowanie tras turystycznych, które zaoferują odwiedziny najważniejszych miejsc dziedzictwa religijno-kulturalnego danej diecezji. Należy też zaproponować szeroki czas otwarcia, aby zapewnić właściwe przyjęcie turystów. Bardzo ważna jest też formacja duchowa i kulturowa przewodników i w perspektywie rozważenie możliwości tworzenia organizacji przewodników katolickich – proponuje Orędzie Watykańskie. Istotne jest również opracowanie na miejscu publikacji w formie prospektów, stron internetowych, poświeconych dziedzictwu religijnemu i mających cele pedagogiczne.

Światowy Dzień Turystyki w 2011 r. ma nam uświadomić znaczenie ochrony i promocji wszystkich form kultury na świecie, której piękno przyciąga miliony turystów, również nas Polaków, gdziekolwiek żyjemy lub podróżujemy.

Oprac.: Ks. Wiesław Wójcik TChr,
dyrektor Instytutu Duszpasterstwa Emigracyjnego
i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego

(www.ide.info.pl/jl ? Biuro Prasowe KEP 2011)

Related posts

Top