Tag Archives: Eucharystycznym Chrystusa

Kapłaństwo, dawać ludziom Chrystusa

dawać ludziom Chrystusa ?Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego? – to wzruszające wyrażenie świętego proboszcza z Ars stało się dla papieża Benedykta XVI motywem, aby przywołać z uznaniem ten ogromny dar, jaki dla Kościoła i całego świata stanowią kapłani. Papież ma na myśli wszystkich księży, którzy codziennie przypominają wierzącym i całemu światu słowa i gesty Chrystusa, i sami starają się przylgnąć do Niego swymi myślami, wolą, uczuciami i stylem życia.…
Top