Diecezja Sandomierska articles

biskup sandomierski – ks. prał. Krzysztof Nitkiewicz

Podsekretarz Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich ks. prał. Krzysztof Nitkiewicz – biskupem sandomierskim Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Krzysztofa Nitkiewicza, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, biskupem sandomierskim. Będzie on następcą bp. Andrzeja Dzięgi, który obecnie kieruje archidiecezją szczecińsko-kamieńską. O nominacji ks.…
Top