Author Archives: ewangelizacja.pl

Lektura Koranu i dowcipy o Marksie ze światowym głodem w tle

Lektura Koranu i dowcipy o Marksie ze światowym głodem w tle Według szacunkowych wyliczeń ONZ, na świecie cierpi z powodu głodu ponad miliard ludzi! By temu zaradzić, w listopadzie, w Rzymie, odbył się kolejny szczyt FAO. Sęk w tym, że część obecnych na tym zgromadzeniu przywódców narodowych nie przypominała mężów stanu zatroskanych o losy ludzkości, ale bohaterów taniej burleski.…

Dzieło Kolpinga, Reformacja serc i sumień

Reformacja serc i sumień Skutecznie walczą i pomagają ludziom borykającym się z biedą, bezrobociem i uzależnieniem od alkoholu. Udzielają porad prawnych, organizują czas wolny i pomagają w nauce dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk. Choć niosą ogromne pokłady nadziei i miłości na całym świecie, w Polsce są nadal mało znani – Rodziny Kolpinga.…

Akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Kościół Ewangelicko-Reformowany dołącza do Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Akcja rozpoczęta 29 listopada – w pierwszą niedzielę Adwentu będzie trwała do Wigilii Bożego Narodzenia. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom jest inicjatywą ekumeniczną organizacji charytatywnych Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. W tym roku do akcji dołączył również Kościół Ewangelicko-Reformowany.…

Aborcja eugeniczna – relikt zbrodniczych ideologii?

Aborcja eugeniczna – relikt zbrodniczych ideologii? Fundamentalnym dobrem człowieka jest jego życie. Podstawowym kryterium służącym do oceny poziomu rozwoju cywilizacyjnego wspólnoty jest kryterium wykonania konstytucyjnych gwarancji ochrony życia ludzkiego. Rzeczywistej a nie tylko deklarowanej ochrony, jakiej dana wspólnota udziela temu dobru, jakim jest życie.…

Bez górników z Jastrzębia nie byłoby sukcesu Wybrzeża

Bez górników z Jastrzębia nie byłoby sukcesu Wybrzeża Z ks. prałatem Bernardem Czerneckim, słynnym kapelanem górniczej ?Solidarności?, uczestnikiem porozumień jastrzębskich, rozmawia Michał Bondyra Droga do podpisanych 29 lat temu porozumień między górnikami a komunistyczną władzą była długa i wyboista. Zaczęła się od czerwcowego strajku w 1978 roku… – W Jastrzębiu to było wielkie wydarzenie, bo do pracy w kopalniach ?Jastrzębie?…
Top