Ks. Jarosław Mrówczyński zastępcą sekretarza generalnego Episkopatu

Ks. Jarosław Mrówczyński zastępcą sekretarza generalnego Episkopatu

Ks. dr Jarosław Mrówczyński, kapłan archidiecezji warszawskiej, został zastępcą sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Jego kandydatura została zatwierdzona dzisiaj przez biskupów obradujących w Łomży.

Ks. Jarosław Mrówczyński ma 47 lat. Jest doktorem teologii i magistrem ekonomii. Od 2005 r. pełni funkcję dyrektora Biura ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. W 1996 roku rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w dziale korespondencji obcojęzycznej (włada 6 językami, m.in. angielskim, niemieckim, hiszpańskim). Funkcję tę pełnił do marca 2007 r., kiedy został rzecznikiem prasowym metropolity warszawskiego abp. Kazimierza Nycza. W czerwcu ub. r. został mianowany proboszczem parafii MB Królowej Pokoju w Warszawie – Młocinach. Teraz podejmie funkcję zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu bp. Stanisława Budzika.

Ks. Mrówczyński urodził się w 1962 roku w Łodzi. Ukończył studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, uzyskując w 1986 roku tytuł magistra ekonomii. Pracował w Centrali Handlu Zagranicznego oraz w firmie handlowej w Stanach Zjednoczonych. W USA brał udział w weekendach dla kandydatów do seminarium duchownego w tamtejszej diecezji, a po powrocie do Polski wstąpił do Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Został wikariuszem w parafii archikatedralnej św. Jana na Starym Mieście w Warszawie. W 1997 r. obronił doktorat z nauk teologicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie na podstawie rozprawy z biblistyki pt. “Kerygmatyczny charakter czynności symbolicznych proroka Jeremiasza”. Od 1998 r. pełnił funkcję rektora ?Res Sacra Miser?, ośrodka charytatywnego i kaplicy półpublicznej przy Trakcie Królewskim w Warszawie. W roku 2000 na własną prośbę wrócił do pracy katechetycznej. W szkole baletowej przy ul. Moliera uczył do 2006 r.

Zastępca jest zatwierdzany na wniosek sekretarza generalnego przez zebranie plenarne. Wspomaga on sekretarza w jego zadaniach, to jest w kontaktach z władzami państwowymi w sprawach dotyczących stosunków między Kościołem a Państwem (z zachowaniem kompetencji Stolicy Apostolskiej i w łączności z przewodniczącym Konferencji) oraz prowadzeniu sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Poprzednik ks. Mrówczyńskiego, ks. prał. Lucjan Skolik funkcję zastępcy sekretarza generalnego Episkopatu pełnił 10 lat (od 1998 r.). W tym czasie ściśle współpracował z bp. Piotrem Liberą, a przez ostatnie dziesięć miesięcy swojej pracy z bp. Stanisławem Budzikiem.

Funkcję zastępcy sekretarza generalnego pełnili wcześniej m.in. obecny dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz (w latach 1994-1998), a także ks. Piotr Jarecki, który piastował ten urząd zaledwie przez trzy miesiące ? 16 kwietnia 1994 r. został mianowany biskupem pomocniczym w archidiecezji warszawskiej. Warto zaznaczyć, że ks. Jarecki był pierwszym prezbiterem na stanowisku zastępcy sekretarza generalnego, wcześniej funkcję tę sprawowali biskupi, m.in. przez blisko 10 lat bp Jerzy Dąbrowski i później bp Alojzy Orszulik, od 1992 r. wspólnie z drugim zastępcą ? bp. Tadeuszem Pieronkiem, który rok później został sekretarzem generalnym KEP. Do chwili zatwierdzenia statutu KEP w 1995 r. funkcja zastępcy sekretarza generalnego nie była kadencyjna.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#jarosław mrówczyński

Related posts

*

Top