18 grudnia, zakończenie posługi prymasowskiej kard. Józefa Glempa

W piątek, 18 grudnia, w Inowrocławiu odbędą się uroczystości z okazji 80. rocznicy urodzin kard. Józefa Glempa, kończącego w tym dniu posługę prymasa. W jego rodzinnym mieście zostanie otwarty Instytut Prymasa Józefa Glempa.

Główne uroczystości rozpocznie o godz. 12.00 odśpiewanie hymnu ?Gaude Mater Polonia?. Później nastąpi podpisanie umowy o przekazaniu przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa rodzinnemu miastu Inowrocławiowi kolekcji pamiątek. Trafią one do instytutu jego imienia, którego celem będzie ?promocja duchowej kultury Kujaw na tle życia i pamiątek Prymasa Józefa Kard. Glempa?. W ramach działalności placówki przyznawana będzie corocznie statuetka ?Ku chwale ducha?. Pierwszą z nich kard. Glemp wręczy właśnie 18 grudnia.

Około godz. 12.40 rozpocznie się sesja poświęcona życiu i dziełu prymasa Polski kard. Józefa Glempa, a także innych biskupów związanych z Inowrocławiem i Kujawami. Głos zabiorą metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, ordynariusz diecezji łowickiej bp Andrzej Dziuba oraz Piotr Strachanowski z Polskiego Towarzystwa Historycznego. Sesję podsumuje metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński.

J.E. Ks. Kard. Józef Glemp-prymasPrzed godz. 14.00 nastąpi uroczyste otwarcie Instytutu Prymasa Józefa Glempa. Wstęgę przetną kard. Józef Glemp i prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. Później wraz z abp. Henrykiem Muszyńskim prymas Glemp poświęci instytut swojego imienia. W uroczystości otwarcia Instytutu wezmą udział m.in.: minister RP Jacek Sasin z Kancelarii Prezydenta, duchowieństwo na czele z metropolitą warszawskim, honorowi obywatele Miasta Inowrocławia, a także koledzy szkolni i przyjaciele Prymasa.

O godz. 18.00 w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie będzie sprawowana Msza św. dziękczynna. W Eucharystii w intencji Jubilata w rocznicę urodzin i chrztu weźmie udział nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk.

Msza św. będzie transmitowana przez bydgoski oddział Telewizji Polskiej w paśmie regionalnym.

Instytut Prymasa Józefa Glempa będzie można zwiedzać w piątek, 18 grudnia, od godz. 16.00 do 20.00 oraz w najbliższą sobotę i niedzielę w godz. 10.00-16.00.

Urodzony 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu kard. Józef Glemp studiował najpierw filozofię w seminarium duchownym w Gnieźnie, a teologię w WSD w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 r. w Gnieźnie z rąk biskupa poznańskiego Franciszka Jedwabskiego. W roku 1956 podjął pracę jako katecheta i wychowawca nieuleczalnie chorych dzieci w Mielżynie koło Witkowa, następnie zaś jako kapelan Sióstr Sacré-Coeur w Polskiej Wsi. W latach 1957-1958 był wikariuszem parafii poklasztornej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu oraz pełnił obowiązki prefekta liceum pedagogicznego. W okresie od 1958 do 1964 r. ks. Glemp kształcił się w zakresie prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie oraz ukończył kilka innych kursów specjalistycznych, uzyskując m.in. tytuł adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie z Rzymu pełnił funkcję notariusza w Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie i w Trybunale Prymasowskim oraz był sekretarzem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie prowadził wykłady z prawa kanonicznego. Z dniem 1 grudnia 1967 roku ks. dr Józef Glemp rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie jako osobisty sekretarz kard. Stefana Wyszyńskiego. Od roku 1972 prowadził zajęcia na Wydziale Prawa Kanonicznego warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. W 1975 r. został sekretarzem Komisji Episkopatu ds. instytucji polskich w Rzymie i członkiem komisji ds. rewizji prawa kanonicznego.

4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował ks. prał. Józefa Glempa biskupem diecezji warmińskiej, sakrę biskupią ks. Glemp otrzymał 21 kwietnia tegoż roku z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Po śmierci Prymasa Tysiąclecia, 7 lipca 1981 r. biskup Glemp został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Rządy w obu archidiecezjach objął kanonicznie 9 lipca tegoż roku, a uroczyste ingresy odbył 13 września w Gnieźnie i jedenaście dni później w Warszawie. Nominację kardynalską dla abp. Józefa Glempa ogłosił 5 stycznia 1983 r. papież Jan Paweł II. Konsystorz z uroczystym wręczeniem biretów i pierścieni kardynalskich miał miejsce 2 lutego tego samego roku w Watykanie. Wraz z insygniami Prymas otrzymał również godność kardynała prezbitera Świętego Rzymskiego Kościoła tytułu Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu (tytuł ów przysługiwał wcześniej również poprzedniemu polskiemu prymasowi, kard. Stefanowi Wyszyńskiemu).

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce 25 marca 1992 kard. Glemp pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim, zachowując godność prymasa Polski jako kustosz relikwii św. Wojciecha. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w grudniu 2004 r., papież Benedykt XVI przyjął 6 grudnia 2006 r. jego rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, zezwalając mu jednocześnie na zachowanie tytułu prymasa Polski do chwili ukończenia 80 roku życia. Od 7 stycznia do 1 kwietnia 2007 r. kard. Glemp pozostawał, z nominacji papieskiej, administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej.

W Episkopacie w latach 1981-2004 kard. Józef Glemp był przewodniczącym Rady Stałej (dawniej Rady Głównej) i Konferencji Episkopatu Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w Polsce, który obradował w latach 1991-99.

(md ? Biuro Prasowe KEP 2009)

hastagi na stronie:

#cytaty dożynkowe#dozynki cytaty

Related posts

*

Top