20-lecie sakry biskupa Alojzego Orszulika

Ponad 30 lat pracował w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, w tym przez 25 lat kierował biurem prasowym. Od roku 1980 uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu. Bp Alojzy Orszulik świętuje 20-lecie przyjęcia sakry biskupiej.

Główne uroczystości dwudziestolecia konsekracji biskupiej odbędą się jutro, 8 grudnia, w Łowiczu. Jubilat będzie przewodniczył Mszy św. w katedrze o godz. 18.00. Homilię wygłosi prymas Polski kard. Józef Glemp, z którego rąk ks. Orszulik przyjął sakrę biskupią. Udział w uroczystościach zapowiedziało też dwudziestu innych biskupów, w tym sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik.

Po wielu latach służby na rzecz Kościoła w Sekretariacie Episkopatu Polski, Jan Paweł II mianował 8 września 1989 r. ks. Alojzego Orszulika biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Święcenia biskupie przyjął 8 grudnia tego roku w katedrze siedleckiej. Wspominając to wydarzenie w niedzielę, 6 grudnia br., bp Alojzy Orszulik przybył do Siedlec, i przewodniczył jubileuszowej Mszy św. w katedrze, podczas której homilię wygłosił biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Po latach bp Orszulik wspomina życzliwość współpracowników i ówczesnego ordynariusza bp. Jana Mazura.
Biskup-Alojzy-Orszulik
Bp Alojzy Orszulik jest pallotynem. Śluby wieczyste złożył w 1956 r., a rok później kard. Stefan Wyszyński udzielił mu w Ołtarzewie święceń kapłańskich. Kontynuował następnie studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał kolejno magisterium i licencjat. W 1962 został skierowany przez przełożonych do pracy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Od początku zajmował się środkami społecznego przekazu. Był inicjatorem powołania Biura Prasowego Episkopatu Polski, którym kierował od 1968 r. do 1993 r. Założył ?Pismo Okólne?, w którym ukazana była działalność Kościoła; biuletyn nie był ograniczony cenzurą.

W listopadzie 1980 r. został członkiem-sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL, brał udział w przygotowaniach kolejnych pielgrzymek papieskich do Polski. W 1987 r. znalazł się w składzie Komisji Mieszanej Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski ds. nawiązania stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Polską. Uczestniczył w rozmowach w Magdalence i w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-1994 był zastępcą sekretarza Episkopatu Polski, od 1994 r. przewodniczył Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Brał także udział w pracach Komisji Prawnej Episkopatu i Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

“Christo in aliis servire” – czyli służyć Chrystusowi w drugich ? to dewiza posługi biskupiej, którą rozpoczął w 1989 r. w diecezji siedleckiej. 25 marca 1992 roku został pierwszym biskupem łowickim. 22 maja 2004 r. przeszedł na emeryturę. W zeszłym roku świętował jubileusz 80-lecia urodzin.

hastagi na stronie:

#Alojzy Orszulik

Related posts

*

Top