sercański biskup w Afryce

święcenia biskupie w De Aar (23-24 września 2009 roku)

nieszpory w katedrze

Uroczystości świeceń biskupich, biskupa elekta Adama Leszka Musiałka, rozpoczęły się w środę, 23 września, modlitwami wieczornymi – nieszporami o godz. 18.00. W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w De Aar (Republika Południowej Afryki) zebrała się liczna grupa biskupów, księży i świeckich, przybyłych z różnych stron świata. Uroczystym nieszporom przewodził sam biskup elekt.

Zgromadzonych uczestników przywitał ustępujący ordynariusz diecezji De Aar, bp Joseph Potocnak. W swoim wprowadzeniu wskazał on na główne elementy wieczornej uroczystości oraz przedstawił obecnych na nieszporach księży biskupów.

Ordynariusz Port Elizabeth, bp. Michael Coleman, wygłosił słowo Boże, przybliżając zgromadzonym rolę i zadania biskupa w kościele katolickim, jego odpowiedzialność wobec księży i świeckich, jak również nakreślił wzajemne relacje pomiędzy świeckimi, księżmi a biskupem.

Po homilii nastąpiło wyznanie wiary i przysięga wierności biskupa elekta Adama Musiałka wobec Ojca św. Później księża przynależący do diecezji i pracujący w niej poprzez przekazanie biskupowi elektowi znaku pokoju wyrazili swą lojalność wobec nowego ordynariusza.

Główny konsekrator, przewielebny ordynariusz archidiecezji Kapsztadu (Cape Town), abp Lawrence Henry, poświęcił insygnia biskupie, a na zakończenie wspólnych modlitw bp Joseph Potocnak udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Wieczorem przyjezdni goście oraz gospodarze miejsca znaleźli chwilę czasu na rozmowę oraz na wspólną kolację.

Msza św. konsekracyjna

W czwartek, 24 września o godz. 9.30, przybyli goście oraz wierni diecezji De Aar zgromadzili się licznie przed ratuszem, by powitać biskupa elekta oraz hierarchów południowoafrykańskiego Kościoła. Eucharystia konsekracji biskupiej rozpoczęła się uroczystym wejściem procesyjnym księży i biskupów oraz służby liturgicznej.

Wikariusz biskupi z De Aar, ks. Colin Bowes, objaśniał obecnym poszczególne elementy biskupiej konsekracji, a licznie reprezentowany chór nadawał uroczystości podniosły charakter. Eucharystii przewodniczył główny konsekrator, abp Kapsztadu Lawrence Henry, a współkonsekratorami byli: abp Jabulani Nxumalo OMI, oraz bp Joseph Potocnak. Arcybiskup Henry w swoim wprowadzeniu przywitał wszystkich zgromadzonych zaznaczając, że w dzisiejszej uroczystości władza Chrystusa zostanie przekazana zwykłemu człowiekowi, którego wszyscy znamy. ?Dzisiaj modlimy się za niego i z nim, gdyż odpowiedzialność, jaka spocznie na nim, jest ponad jego ludzkie siły i tylko sam Bóg może dać mu tę siłę i wierność, jaka jest mu potrzebna, by był dobrym biskupem?.
musialek
Po ewangelii, ks. Zdzisław Kościelny SCJ – duszpasterz z Colesberga – jako reprezentant kleru diecezji De Aar, zaprezentował kandydata – ks. Adama Musiałka – do święceń biskupich. Po czym ks. Piotr Surdel SCJ, prowincjał Południowoafrykańskiej Prowincji SCJ, odczytał papieską bullę nominacyjną.

W swej homilii, abp Lawrence Henry wspomniał o obowiązkach, jakie stoją przed nowym biskupem, nie tylko duszpasterskich, ale również i socjalnych związanych ze strukturą społeczną diecezji, którą obejmuje. Następnie nakreślił i wyjaśnił takie elementy biskupiej konsekracji jak: nałożenie rąk, namaszczenie olejem oraz przekazanie insygniów biskupich. Homilia miała aspekt informatywny, jak zaznaczył bp Henry, i skierowana była do ludzi, a nie do biskupów.

Po homilii nastąpiła główna część konsekracji biskupiej uwieńczona przedstawieniem nowo wyświęconego biskupa zebranym, a potem dalsza część Eucharystii.

Na zakończenie nowo wyświęcony biskup udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa oraz podziękował wszystkim (19) biskupom, księżom z diecezji, księżom oraz gościom przybyłym z kraju i z zagranicy: z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Polski, siostrom zakonnym, przybyłym członkom rodziny oraz niemogącej przybyć na tę uroczystość mamie. Na zakończenie swego podziękowania, bp Adam w kilku słowach nakreślił plan swego pasterzowania, zwracając się o jedność diecezjan budowaną na Eucharystii, którą jest sam Chrystus. Wezwał wspólnoty różnych wyznań i wyznawców różnych religii do współpracy, aby byli wyraźnym głosem tych, którzy są spychani na margines życia i których prawa są nierespektowane i gwałcone we współczesnym społeczeństwie.

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy otrzymali posiłek, podczas którego była okazja do wspólnych rozmów, fotografii, podzielania się wrażeniami, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni.

kolacja dziękczynna

Wieczorem o godz. 18.00 odbyła się kolacja dla zaproszonych gości, zorganizowana przez wspólnotę parafialną katedry. Był to czas okazania wsparcia dla nowego biskupa przez przedstawicieli różnych wspólnot i organizacji, jak również moment pożegnania z byłą parafią w Petermartizburg w osobach przedstawicieli obecnych na uroczystości.

wyjaśnienie herbu biskupiego

Realna obecność Chrystusa w EUCHARYSTII zawsze była zasadniczym aspektem duchowości w życiu bpa Adama i zawsze bardzo ją sobie cenił. Herb biskupi wyraża zatem centralny punkt wiary katolickiej i wskazuje na jej eucharystyczne nabożeństwo jako codzienne przypomnienie o miłości, jaką Bóg ukazuje ludzkości poprzez swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Afrykańska grafika KIELICHA oraz HOSTII zamieszczona w centrum, wskazuje na południowoafrykańskie położenie diecezji oraz zaznacza jej afrykańskie dziedzictwo, które bp Adam zamierza szczególnie sobie cenić w swej duszpasterskiej posłudze.

Symbol RYBY kieruje nas na wczesnochrześcijańską tożsamość zakorzenioną w Jezusie Chrystusie, którą biskup będzie kontynuował i krzewił w swoim lokalnym kościele.

KRZYŻ z SERCEM jest zarazem symbolem zbawczego dzieła Jezusa, jak również jedną z głównych charakterystyk Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego, którą biskup zaadoptował jako swoją.

Jego życie zakonne, kapłaństwo oraz biskupstwo powinno być postrzegane jako nieustanne zaproszenie do odpowiadania na Boże wezwanie wyrażone w wezwaniu: ECCE VENIO – Oto idę, abym pełnił Twoją wolę, mój Boże (por. Heb 10,9). Ecce venio jest wyrazem jego otwartości i gotowości w poszukiwaniu i wypełnianiu woli Bożej.

ks. Michał Ciemięga SCJ

(Warszawa)

Biskup Adam Leszek Musiałek SCJ urodził się 9 maja 1957 roku w Wieruszowie, w diecezji kaliskiej. Pierwsze śluby zakonne złożył 11 września 1977 roku w Zgromadzeniu Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Został wyświęcony na kapłana 9 czerwca 1983 roku w Stadnikach. Po święceniach przebywał i pracował kolejno: jako wikariusz w Chmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego (1983-1984); pełnił funkcję socjusza nowicjuszy w Stopnicy koło Buska (1984-1986); uczył się języka angielskiego w Stanach Zjednoczonych (1986-1987). Od 1987 roku pracował w Republice Południowej Afryki, pełniąc różne funkcje, m.in.: proboszcza w De Aar (1987-1995); pierwszego prowincjała nowo powstałej Południowoafrykańskiej Prowincji SCJ (1995-2001); wychowawcy sercańskich kleryków w Hilton koło Pietermaritzburga (2002-2007); proboszcza nowej parafii w Pietermaritzburgu (2008). We wrześniu 2009 roku został biskupem De Aar.

okl_cs_103

hastagi na stronie:

#POWITANIE BISKUPA W SZKOLE#wiersze na powitanie biskupa#powitanie biskupa przez parafian

Related posts

*

Top