Kończy się peregrynacja Krzyża ŚDM w Polsce

Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, zakończy się peregrynacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Przez 66 dni on nawiedził 40 polskich diecezji.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży peregrynował po Polsce od 25 kwietnia br. ? Jednym z wielkich dóbr tego nawiedzenia, które jest również istotą każdych Światowych Dni Młodzieży, było spotkanie młodych ze swoimi biskupami. Wielu biskupów sprawowało dla młodzieży Msze św., głosiło katechezy oraz prowadziło adoracje ? podkreśla ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Ostatnim przystankiem Krzyża Światowych Dni Młodzieży w Polsce jest rozpoczynający się dzisiaj (26.06) Festiwal Młodych w Pułtusku. W niedzielę, 28 czerwca, Krzyż wraz z towarzyszącą mu Ikoną Matki Bożej Salus Populi Romani zostanie przewieziony do parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, skąd o godz. 24.00 znaki Światowych Dni Młodzieży zostaną odwiezione do Rzymu.

Najliczniejszym spotkaniem przy Krzyżu Światowych Dni Młodzieży była pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej do Piekar Śląskich (ok. 80 tys. uczestników). W Łodzi uroczystościom przewodniczył przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich – kard. Stanisław Ryłko, a w Giżycku przy Krzyżu ŚDM razem z młodzieżą spotkali się polscy biskupi zgromadzeni na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski.
Krzyż ŚDM podczas peregrynacji we włoskiej katedrze w Zagarollo
W wielu diecezjach pielgrzymka Krzyża wpisała się w jubileuszowe spotkania z okazji 30. lub 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II na polskich ziemiach. Tak było m.in. w Warszawie, Krakowie, Gnieźnie, Toruniu, Siedlcach i Drohiczynie.

W innych miejscach (Gdańsk, Stary Sącz, Myślibórz i Pułtusk) Krzyż był obecny na zaplanowanych wcześniej diecezjalnych spotkaniach młodzieży. W Częstochowie wziął udział w ogólnopolskiej pielgrzymce świata akademickiego, a w Kielcach na I Międzynarodowym Kongresie Młodych, podczas którego podjęto systematyczną refleksję nad fenomenem Światowych Dni Młodzieży. ? Były diecezje, jak np. białostocka, kiedy Krzyż był niesiony w wielokilometrowej pielgrzymce do wybranego sanktuarium ? wymienia ks. Suchodolski. Podkreśla też zaangażowanie szkół w adorację Krzyża.

Spotkanie z Krzyżem stało się okazją do zorganizowania licznych koncertów i spektakli ewangelizacyjnych, przez które młodzież mogła odnowić swoją relację z Jezusem. ? W wielu miejscach młodzież miała okazję adorować Krzyż poprzez dotknięcie go swoim czołem i złożenie na nim swojej dłoni, w wielu miastach odbyły się uliczne drogi krzyżowe lub drogi światła ? mówi ks. Suchodolski.

Koordynator pielgrzymki Krzyża ŚDM w Polsce zaznacza, że nie wszędzie były tłumy młodzieży, a w niektórych miejscach dekanalni i akademiccy duszpasterze młodzieży nie zaangażowali się w peregrynację. ? Ogólny obraz pielgrzymki pozwala jednak spodziewać się dobrych owoców, a wśród wielu jednym z nich będzie pewnie liczny udział polskiej młodzieży w XXVI Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie w roku 2011 ? mówi z nadzieją ks. Suchodolski.

Krzyż ŚDM peregrynował po Polsce w roku 25-lecia przekazania go młodzieży przez Jana Pawła II. Ojciec Święty ofiarował młodzieży krzyż, który przez cały rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) był ustawiony w pobliżu konfesji św. Piotra. Wyraził przy tym życzenie, które do dzisiaj widnieje na specjalnej tabliczce przymocowanej do niego: ?Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie?. Jeszcze w tym samym roku rozpoczęła się pielgrzymka Krzyża po świecie. Wraz z rozwinięciem idei Światowych Dni Młodzieży stał się on znakiem towarzyszącym spotkaniom młodych świata. Za pielgrzymowanie Krzyża pomiędzy Dniami Młodzieży jest odpowiedzialna Papieska Rada ds. Świeckich.

(ŚDM/md ? Biuro Prasowe KEP 2009)

Related posts

Top