Caritas prosi o wsparcie dla poszkodowanych przez powódź

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA

Caritas Polska solidaryzując się z poszkodowanymi przez powódź na południu Polski uruchomiła numer konta, na który osoby i instytucje, które chcą przekazać środki pieniężne, mogą dokonywać wpłat.

W wyniku ulewnych deszczów dochodzi do podtopień na południu Polski. Woda zabiera zbiory, niszczy domy i drogi. Tysiące domów pozostaje bez prądu. Trudna sytuacja jest na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Opolszczyznie oraz na Podkarpaciu.

W usuwaniu szkód uczestniczy straż i wojsko. Ustalono, że poszkodowanym jak najszybciej potrzeba dostarczyć wodę pitną, żywność oraz leki. Cały czas trwa liczenie strat, ale już teraz wiadomo, że będą one bardzo duże.

Wpłat na rzecz poszkodowanych można dokonywać na konto: Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem: ,,Powódź Południe”, Caritas Polska ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,

01-015 Warszawa, bądź SMS o treści ,,Pomagam” pod nr 72 902, koszt 2,44 (z VAT).

źródło: http://caritas.pl/news.php?id=9089

hastagi na stronie:

#caritas powódź#powódź caritas#caritas polska powodz

*

Top