Dokumenty articles

Bóg jest blisko nas – Benedykt XVI na Anioł Pański

Benedykt XVI na Anioł Pański: Bóg jest blisko nas Tajemnica Bożego Narodzenia “objawia nam Boga z nami, Boga, który jest nam bliski” – powiedział Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę “Anioł Pański” na placu św. Piotra. Wyjaśnił, że radość chrześcijańska płynie z tej pewności, że Bóg jest “z nami, w radości i w boleści, w zdrowiu i w chorobie, jak przyjaciel i wierny oblubieniec.…

Nota doktrynalna na temat niektórych aspektów ewangelizacji

“Nota doktrynalna na temat niektórych aspektów ewangelizacji” – streszczenie “Notę doktrynalną na temat niektórych aspektów ewangelizacji” ogłosiła dziś Kongregacja Nauki Wiary. Autorzy dokumentu polemizują z twierdzeniem, że “wszelka próba przekonania innych w kwestiach religijnych stanowi ograniczenie wolności” i że nawrócenie na Chrystusa nie jest konieczne do zbawienia.…

Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie

Polskie wydanie katechez Benedykta XVI o apostołach Książkowe wydanie katechez Benedykta XVI w języku polskim pt: “Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie” zaprezentowano dzisiaj w Warszawie. Starannie wydany zbiór 31 papieskich katechez, wygłoszonych podczas audiencji generalnych od 15 marca 2006 do 14 lutego 2007 r.,…
Top