Wielki post articles

Papież: post bronią do walki ze złem

Wielki Post to czas sprzyjający oczyszczeniu z grzechu i zła – powiedział na rzymskim Awentynie papież Benedykt XVI, który przewodniczył tradycyjnym uroczystościom Środy Popielcowej Benedykt XVI zwrócił uwagę, że w tym okresie, przygotowującym wiernych do Wielkanocy, duże znaczenie odgrywa miłosierdzie, czyli jałmużna, modlitwa i pokuta.…

Przesłanie na Wielki Post 2007

PRZESŁANIE NA WIELKI POST 2007 «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37) Drodzy Bracia i Siostry! «Będą patrzeć na Tego, którego przebili» (J 19, 37). W bieżącym roku te słowa zaczerpnięte z Biblii wyznaczają temat naszej wielkopostnej refleksji. Wielki Post jest czasem sprzyjającym uczeniu się, jak wytrwać – wraz z Maryją i Janem, umiłowanym uczniem – przy Tym, który na krzyżu składa ofiarę ze swego życia za całą ludzkość (por.…
Top