Czas świąt articles

Wielkosobotnie tradycje górali Beskidu Śląskiego

Wielkosobotnie tradycje górali Beskidu Śląskiego Zgodnie z tradycją, górale Beskidu Śląskiego wyznania katolickiego mają obowiązek odwiedzania grobów Jezusa. Tego dnia święci się także pokarmy w kunsztownie udekorowanych koszykach. Jednak zwyczaj ten jest w tych rejonach stosunkowo młody w porównaniu do innych rejonów kraju.…

Liturgia Wielkiej Soboty i Niedzieli Zmartwychwstania

Wielka Sobota jest dniam ciszy i oczekiwania na Zmartwychwstanie Chrystusa. Wielkanoc zaczyna się już w sobotę po zachodzie słońca. Rozpoczyna ją liturgia światła. Wielkanoc jest największym świetem liturgicznym w roku, kiedy chrześcijanie obchodzą Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielka Sobota Wielka Sobota jest dniem ciszy i oczekiwania.…
Top