Wychowawca articles

Chrześcijańskie korzenie Europy Wychowawca 12/2007

Chrześcijańskie korzenie Europy Wychowawca 12/2007

Śladami patronów i wychowawców Europy Od redakcji: Czym jest Europa? Miejscem geograficznym? Modelem cywilizacyjnym? Projektem politycznym? Kultura europejska kształtowała się w trzech fazach: starożytnej, chrześcijańskiej i oświeceniowej. Chrześcijaństwo – jako synteza wiary Izraela i greckiego ducha – w ciągu trzech wieków zdobyło pozycję dominującą w pierwotnie wrogim mu świecie antycznym. O chrześcijańskiej Europie Idea zjednoczonej Europy ma swe korzenie w chrześcijaństwie.…

O chrześcijańskiej Europie

z prof. Evaristem Palomarem Maldonado rozmawia Sylwia Palka Wschodnia i Zachodnia Europa – wiele różnic, a przecież wspólne korzenie… To oczywiste, jeśli spojrzymy całościowo na pochodzenie krajów europejskich, np. Polski, Francji czy Rosji. Lud „zaczął się” i otrzymał tożsamość bytu wraz z ewangelizacją.…

Śladami patronów i wychowawców Europy

Od redakcji: Czym jest Europa? Miejscem geograficznym? Modelem cywilizacyjnym? Projektem politycznym? Kultura europejska kształtowała się w trzech fazach: starożytnej, chrześcijańskiej i oświeceniowej. Chrześcijaństwo – jako synteza wiary Izraela i greckiego ducha – w ciągu trzech wieków zdobyło pozycję dominującą w pierwotnie wrogim mu świecie antycznym.…
Top