eSPe articles

Czystość Kwartalnik eSPe 79 Rok wydania/ stron 2007

Czystość Kwartalnik eSPe 79 Rok wydania/ stron 2007

Jeden z najbardziej popularnych świętych słynących z surowej ascezy – Franciszek z Asyżu – nazywał ciało „bratem osłem”. Jest w tym określeniu sporo prawdy, szczególnie kiedy uświadomimy sobie, jak skutecznie potrafi ono zatrzymać w miejscu nasz rozwój, oczywiście jeśli zgodzimy się na jego dykaturę. Apostoł Paweł – wróg małżeństwa?…

Apostoł Paweł – wróg małżeństwa?

Apostoł Paweł – wróg małżeństwa? „(…) dobrze jest mężczyźnie nie łączyć się z kobietą (…) pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja sam [tzn. stanu wolnego] (…) Jesteś wolny? Nie szukaj żony!” (por. 1 Kor 7,1.7.27) Rzeczywiście, po przeczytaniu powyższych stwierdzeń Apostoła czytelnik może odnieść wrażenie, że ich Autor sugeruje, iż jedyną właściwą drogą dla chrześcijanina jest życie bezżenne.…
Top