“Głos Karmelu” articles

Głos Karmelu Numer 6 (2007) listopad-grudzień

Głos Karmelu Numer 6 (2007) listopad-grudzień

Tytuł numeru: Niespokojne Serce Zawartość numeru min: Aby (nie) stanowili jedno Danuta Piekarz słowo o przyjaźni o. Tadeusz Florek OCD Prenumeratę można zamówić pod adresem redakcji: Redakcja „Głos Karmelu” Wydawnictwo Karmelitów Bosych ul. Glogera 5 31-222 Kraków Tel. 012 416 85 12 e-mail: glos[at]post.pl…

Aby (nie) stanowili jedno

„Aby (nie) stanowili jedno” Proszę… aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno… (J 17, 20) Ta modlitwa Pana Jezusa tak mocno leżała na sercu św. Rafałowi Kalinowskiemu. Rozbicie jedności Kościoła, którego skutki mógł oglądać podczas licznych podróży, było bolesną raną, która wciąż powracała w jego myślach i modlitwach. Zdawać by się mogło, że ten problem nie może być tematem artykułu biblijnego; w powszechnej mentalności utrwalił się bowiem bardzo uproszczony obraz pierwotnego Kościoła: jedno serce, jeden duch, wspólna własność.…

słowo o przyjaźni

Oby św. Rafał wybaczył nam to jakeśmy go na obrazach wymalowali – słowo o przyjaźni O przyjaźni i miłości w życiu świętych mówi się wiele. Jednak w rozmowach na ten temat Józef Kalinowski, a po wstąpieniu do Karmelu o. Rafał, jest pomijany.…
Top