Opus Dei articles

Ćwierć wieku Prałatury

Artykuł opisujący ostatni etap drogi prawnej Opus Dei, które 28 listopada 1982 zostało erygowane jako prałatura personalna. Opublikowany w najnowszej “Niedzieli”. Świętość w codzienności – to główna zasada Opus Dei. Choć na przestrzeni lat nie brakowało trudności na jego drodze, przetrwało i nadal się rozwija.…

Strona Opus Dei po arabsku, duńsku i galicyjsku

Biura Informacyjne Opus Dei w Libanie, Danii i Galicji (Hiszpania) otworzyły strony internetowe we własnych językach. Niedługo ukaże się także wersja ukraińska. 21 listopada 2007 Dzięki temu strona opusdei.org jest już dostępna w 27 różnych językach. Wiadomości lokalne prezentowane są przez 61 różnych krajów świata.…

“Nowa energia” prałatury personalnej

W sobotę 17 marca 2001 Jan Paweł II przyjął na audiencji 400-osobową grupę uczestników międzynarodowego spotkania poświęconego Listowi apostolskiemu «Novo millenio ineunte», zorganizowanego w Rzymie przez prałaturę Opus Dei. W swoim przemówieniu Ojciec Święty podkreślał m.in. znaczenie prałatury personalnej w działalności ewangelizacyjnej Kościoła. 15 grudnia 2006 Drodzy Bracia i Siostry!…
Top