Ewangelizacja articles

Misterium

Misterium

KSM Misterium Według Słownika wyrazów obcych misterium (łac. tajemnica) to średniowieczny utwór dramatyczny o treści biblijnej, zwłaszcza pasyjnej. Widowiska Męki Pańskiej rozwinęły się w średniowieczu. Przedstawiano je w kościołach, następnie na placach miejskich. Obecnie kult Męki Pańskiej – Tajemnicy Zbawienia – żyje wśród nas, bo dotyczy przecież relacji człowieka z Bogiem, bo Chrystus dał swoje życie za nas wszystkich.…

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” – mówi Jezus Zmartwychwstały do uczniów. Jednak te słowa, zapisane w Ewangelii według św. Mateusza, są kierowane nie tylko do grupy wybranych, ale do każdego człowieka. Ewangelizować czyli głosić dobrą nowinę, powinien każdy chrześcijanin. Może to czynić nawet niemowa, ponieważ “dobra nowina” to świadectwo życia, nie tylko świadectwo słowa. Aby ewangelizować nie musimy wypływać na dalekie lądy – możemy to robić “tu i teraz”, wśród ludzi znanych nam i obcych, wśród potrzebujących i tych, którzy odrzucają Słowo Boże.…
Top