Rekolekcje articles

Rekolekcje Ignacjańskie

Rekolekcje Ignacjańskie

Rekolekcje Ignacjańskie Ćwiczenia Duchowe, powszechnie zwane Rekolekcjami Ignacjańskimi, stwarzają szczególną okazję wejścia, w klimacie modlitwy zakorzenionej w Słowie Bożym, w głąb samego siebie. Będąc drogą pogłębionego życia duchowego, przeprowadzają one rekolektanta przez kolejne etapy otwierania się na Boga. Są także szkołą modlitwy medytacyjnej i kontemplacyjnej.…
Top