Rodzina articles

Radom – wyniki badań nt. spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów

Radom: wyniki badań nt. spożycia alkoholu wśród gimnazjalistów Niemal połowa radomskich gimnazjalistów przyznała, że pierwszy kontakt z alkoholem miała na rodzinnej uroczystości. I tylko jedna osoba spośród ankietowanych uczniów spotkała się z odmową sprzedaży alkoholu w sklepie. Raport został przygotowany przez Urząd Miejski w Radomiu.…

Apostoł Paweł – wróg małżeństwa?

Apostoł Paweł – wróg małżeństwa? „(…) dobrze jest mężczyźnie nie łączyć się z kobietą (…) pragnąłbym, aby wszyscy byli jak ja sam [tzn. stanu wolnego] (…) Jesteś wolny? Nie szukaj żony!” (por. 1 Kor 7,1.7.27) Rzeczywiście, po przeczytaniu powyższych stwierdzeń Apostoła czytelnik może odnieść wrażenie, że ich Autor sugeruje, iż jedyną właściwą drogą dla chrześcijanina jest życie bezżenne.…
Top