Tag Archives: wierność

Odmawiałam Różaniec w obecności Pięknej Pani

Podczas pierwszego widzenia Bernadeta, zdoławszy dzięki Pani uczynić znak krzyża, upadła na kolana, a co uczyniła później, opowiedziała nam sama: „Odmawiałam Różaniec. Pani przesuwała paciorki swojego różańca, ale nie poruszała wargami. Gdy skończyłam Różaniec, Pani zniknęła natychmiast”. dar modlitwy Historia Lourdes zaczyna się gestem wiary, znakiem świętego krzyża.…

Komu ufa młodzież?

Młody człowiek szuka autorytetu, przyjaźni, miłości, bezpieczeństwa. Jednak ma wątpliwości, nie umie zaufać. Jeśli ufa, to tylko rodzicom, albo najbliższym, przy których czuje się bezpiecznie. Nie ufa instytucjom, organizacjom, a nawet samemu sobie. Co powoduje taki stan rzeczy, jakie czynniki decydują o takim ukształtowaniu relacji osobowych młodzieży? Według encyklopedii internetowej – Wikipedii: „Zaufanie jest emocją okazywaną ludziom, przedmiotom czy instytucjom, takim jak firma, ąrząd czy łńspołeczeństwo.…

Kultura człowieka

Istotną dziedziną w ludzkiej działalności jest kultura. Termin ten pochodzi od łac. cultivare – uprawiać. Pierwotnie słowo cultura odnosiło się do uprawy roli lub hodowli. Oznaczało ono przekształcenie przez ludzką pracę naturalnego stanu zjawisk przyrody w stan bardziej pożądany i użyteczny dla człowieka.…
Top