Tag Archives: Wiednia

Zastępczy dom rodzinny

Zastępczy dom rodzinny

Rozmowa z Anną Szurpicką, prezesem Towarzystwa Przywracania Rodzin (Poznań) oraz z Agnieszką Jankiewicz (psychologiem), pełniącą wraz z mężem funkcje rodziny zastępczej (Kraków). Adopcja a rodzina zastępcza – niewiele osób umie wyjaśnić różnicę. W czym ona tkwi? Anna Szurpicka: Adopcja polega na przyjęciu do swej rodziny na całe życie dziecka, którego rodzice zostali z różnych względów pozbawieni władzy rodzicielskiej lub sami zrzekli się tej władzy.…

Rzym – trzeci dzień obrad I Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego

„Miłosierdzie dla komunii Kościoła” – było tematem trzeciego dnia I Światowego Kongresu Miłosierdzia Bożego w Rzymie. Dzisiaj konferencję wygłosił kard. Francis Arinze, a świadectwami podzielili się: założycielka Wspólnoty Wieczernika (Cenacolo) s. Elwira oraz prawosławny biskup Wiednia – Hilarion z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Kard.…
Top