Tag Archives: Wiedeń

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…

Kard. Schönborn – miłosierdzie Boże pinie potrzebne światu

2 kwietnia, w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, rozpocznie się w Rzymie pierwszy Międzynarodowy Kongres Miłosierdzia. Pięciodniowym obradom przyświecać będą słowa tego papieża i Benedykta XVI: “Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia!” oraz “Jak wielu ludzi, również w naszych czasach, poszukuje Boga, poszukuje Jezusa i jego Kościoła, poszukuje Bożego zmiłowania i czeka na «znak», który poruszy ich zmysły i serce” – powiedział KAI kard.…

Austria – w grudniu patriarcha Aleksy II zamierza odwiedzić Wiedeń

W grudniu br. patriarcha moskiewski i Wszech Rusi Aleksy II planuje wizytę w Austrii. Głównym powodem do jej złożenia będzie konsekracja odnowionej rosyjskiej cerkwi katedralnej pw. św. Mikołaja w Wiedniu. O planach tych poinformował 26 marca sam zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (RKP) po dorocznym spotkaniu założycieli oraz wspólnym posiedzeniu Rady Opiekuńczej i zarządu Międzynarodowej Fundacji Jedności Narodów Prawosławnych w Moskwie.…
Top