Tag Archives: Unia Europejska

Cztery lata pontyfikatu Benedykta XVI: popularność wbrew mediom

Czwarta rocznica pontyfikatu, zbiegająca się z 82. urodzinami Benedykta XVI wyraźnie zarysowuje specyfikę kursu, jaki wytycza Kościołowi 266 następca św. Piotra. W wystąpieniach publicznych Benedykta XVI uważny obserwator bez trudu dostrzeże fascynację postacią Jezusa Chrystusa, umiłowanie liturgii, homiletyki, modlitwy a jednocześnie radość ze spotkania z człowiekiem i wrażliwość na krzywdę czy ludzką biedę.…

Dotacja na renowację cerkwi w diecezji lubelsko-chełmskiej

Ponad 1,5 mln euro dotacji przyznała Unia Europejska na renowację zabytkowych cerkwi w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. W ramach projektu, który realizowany będzie do 2011 r., odrestaurowana zostanie cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczebrzeszynie oraz cerkiew św. Symeona Słupnika w Dołhobyczowie. Kwota przyznanego dofinansowania jest równa kwocie wnioskowanej i wynosi 1 571 904 euro, co stanowi 85 proc.…
Top