Tag Archives: twórczych

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…

My pełni nadziei – rekolekcje dla inteligencji

Bydgoszcz: „My pełni nadziei” – rekolekcje dla inteligencji Przedstawiciele środowisk akademickich, nauczycielskich, twórczych, lekarskich oraz inżynierskich biorą udział w rekolekcjach wielkopostnych, które odbywają się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy.…
Top