Tag Archives: sacrum

Początek i koniec

Początek i koniec

Na pytanie: Jaki jest twój Bóg? przeciętny chrześcijanin udzieliłby zapewne różnych odpowiedzi. Byłyby one mniej lub bardziej poprawne teologicznie, lepiej lub gorzej odnosiłyby się do nauki Chrystusa zawartej w Piśmie Świętym, a także do nauki Kościoła. Jedną z częstych trudności w odnoszeniu się do Boga zarówno w modlitwie, jak i w dyskusjach jest oczywista nieadekwatność ludzkiego języka do wyrażania sfery sacrum: jak bowiem przedstawić inność Boga, przekraczanie otaczającego człowieka kosmosu i myślenia ludzkiego, a przy tym Jego radykalną bliskość?…

Cztery lata pontyfikatu Benedykta XVI: popularność wbrew mediom

Czwarta rocznica pontyfikatu, zbiegająca się z 82. urodzinami Benedykta XVI wyraźnie zarysowuje specyfikę kursu, jaki wytycza Kościołowi 266 następca św. Piotra. W wystąpieniach publicznych Benedykta XVI uważny obserwator bez trudu dostrzeże fascynację postacią Jezusa Chrystusa, umiłowanie liturgii, homiletyki, modlitwy a jednocześnie radość ze spotkania z człowiekiem i wrażliwość na krzywdę czy ludzką biedę.…

Orędzie wielkiej nadziei

Orędzie wielkiej nadziei Papież zakończył 23 marca swą 11. podróż apostolską poza granice Włoch. Oto jej podsumowanie. 24 marca 2009 RW O godz. 11:00 samolotem startującym ze stolicy Angoli Ojciec Święty opuścił Afrykę. Na jego pokładzie spotkał się ponownie z towarzyszącymi mu dziennikarzami.…
Top