Tag Archives: poza

Filozofia na tropie duszy

Filozofia na tropie duszy

Maurycy Teo Filozofia na tropie duszy Dusza ludzka, znana także jako dusza rozumna, istniała od samego początku ludzkości. Zaczęto jednak o niej mówić i zastanawiać się nad nią nieco później. Tales z Miletu (ok. 624-547 przed Chr.) nie zajmował się tym zagadnieniem niemal wcale, zakładając, że dusza (a raczej życie, gr.…

Święci – nasi patronowie

Kult świętych jest często przedstawiany jako problematyczny. Po co nam święci na naszej drodze do Boga? Indywidualizm, którym nasycona jest kultura Zachodu, sugeruje brak konieczności kontaktu ze świętymi. Najważniejsza wydaje się relacja ja – Bóg. Poza tym nawet uznanie dla zasług innych, w tym przypadku świętych, nie oznacza dla indywidualistów czegoś szczególnie ważnego w ich życiu, stając się wyłącznie komunikatem: innym się udało, lecz przecież oni żyli w innych warunkach, w innych czasach.…

Cztery lata pontyfikatu Benedykta XVI: popularność wbrew mediom

Czwarta rocznica pontyfikatu, zbiegająca się z 82. urodzinami Benedykta XVI wyraźnie zarysowuje specyfikę kursu, jaki wytycza Kościołowi 266 następca św. Piotra. W wystąpieniach publicznych Benedykta XVI uważny obserwator bez trudu dostrzeże fascynację postacią Jezusa Chrystusa, umiłowanie liturgii, homiletyki, modlitwy a jednocześnie radość ze spotkania z człowiekiem i wrażliwość na krzywdę czy ludzką biedę.…
Top