Tag Archives: poszukuje

Cztery lata pontyfikatu Benedykta XVI: popularność wbrew mediom

Czwarta rocznica pontyfikatu, zbiegająca się z 82. urodzinami Benedykta XVI wyraźnie zarysowuje specyfikę kursu, jaki wytycza Kościołowi 266 następca św. Piotra. W wystąpieniach publicznych Benedykta XVI uważny obserwator bez trudu dostrzeże fascynację postacią Jezusa Chrystusa, umiłowanie liturgii, homiletyki, modlitwy a jednocześnie radość ze spotkania z człowiekiem i wrażliwość na krzywdę czy ludzką biedę.…

W kwietniu Rzym „pod znakiem miłosierdzia”

W trzecią rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II , 2 kwietnia, rozpocznie się w Rzymie pierwszy Międzynarodowy Kongres Miłosierdzia. Organizatorom pięciodniowego kongresu przyświecają słowa papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI: “Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia!” oraz “Jak wielu ludzi, również w naszych czasach, poszukuje Boga, poszukuje Jezusa i jego Kościoła, poszukuje Bożego zmiłowania i czeka na «znak», który poruszy ich zmysły i serce”.…
Top