Tag Archives: poległych

Dotknąć istoty rzeczy – Zbigniew Herbert

Adriana Szymańska bigniew Herbert rozpoczynał poznawanie świata od wykorzystania dwóch zmysłów: wzroku i dotyku. Sam mówił, że przygotowania do książki to w jego przypadku przede wszystkim rysunki. Jego pasja poznawcza manifestowała się więc przez uważne patrzenie i rejestrowanie na mapie umysłu rzeczy i zjawisk i to dopiero kształtowało oceny poety na temat doznawanej rzeczywistości. Już w dramacie „Jaskinia filozofów” (1956) pouczał współczesnych ustami Sokratesa: Spójrz chłodno na linie zamykające przedmioty: widzisz stożki, kule, sześciany.…

Nazwiska żołnierzy poległych w Afganistanie wpisano na tablicę-epitafium w Cytadeli Warszawskiej

Nazwiska dwóch żołnierzy poległych w Afganistanie – st. kpr. Szymona Słowika i st. szer. Huberta Kowalewskiego zostały wpisane 4 marca na tablicę-epitafium w kaplicy Wojsk Lądowych w Cytadeli w Warszawie. Mszę św. sprawował ks. mjr Paweł Piontek w intencji żołnierzy poległych 26 lutego w Afganistanie.…
Top