Tag Archives: Nowym Jorku

Popularność zastąpiła dziś jakość

Popularność zastąpiła dziś jakość

Popularność zastąpiła dziś jakość Z wybitnym śpiewakiem, Wiesławem Ochmanem, rozmawia Agnieszka Lewandowska-Kąkol – Podobno nie przepada Pan za pracą jurora, a jednak zgodził się Pan zostać przewodniczącym jury VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki , który odbędzie się w 2010 r.…

Silna słaba – płeć Dzień Kobiet

Silna słaba płeć Chyba największa szkodę kobietom i ich prawom uczynili ci, którzy mienili się rzecznikami równouprawnienia – komuniści i socjaliści. Za sprawą ich kilkudziesięcioletniej „marcowej” działalności prawie nikt w Polsce nie traktuje Dnia Kobiet na serio. Adam Suwart Większość Polaków średniego i starszego pokolenia doskonale pamięta groteskowy blichtr z pozoru przeciętnego, szarego dnia, jakim był 8 marca.…

Abp Migliore w ONZ – zwalczanie ubóstwa i głodu to problem sprawiedliwości społecznej

Stolica Apostolska domaga się, by zwalczanie ubóstwa i głodu traktowano jako problem sprawiedliwości społecznej. Mówił o tym abp Celestino Migliore podczas debaty o Milenijnych Celach Rozwoju, jaka odbyła się 4 kwietnia w ramach 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Watykański dyplomata zauważył, że w obliczu fiaska programu eliminowania głodu i ubóstwa w świecie konieczna jest większa międzynarodowa solidarność.…
Top