Tag Archives: Nauczyciel

Autoprezentacja nauczyciela

Autoprezentacja nauczyciela Nauczyciel – jak aktor – codziennie staje przed swoją publicznością, która ocenia jego występ. Od tego, w jaki sposób zostaniemy przez uczniów odebrani, jak ocenią to, co mówimy oraz nasze zachowania, zależy w dużej mierze wynik naszych pedagogicznych zabiegów.…

Nauczyciel – stażysta, czyli jak sobie poradzić w szkole

Nauczyciel – stażysta, czyli jak sobie poradzić w szkole Podejmując pracę młody nauczyciel wchodzi w specyficzną atmosferę zawodową, która jest odzwierciedleniem stosunków panujących między dyrektorem a gronem nauczycielskim, nauczycielami a uczniami oraz między szkołą a domem rodzinnym ucznia. Często staje wobec trudnych sytuacji w klasie, nierzadko ulega silnym stresom, wywoływanym nie tylko przez uczniów, ale i przez kolegów, przełożonych i rodziców uczniów.…

Płciowość w wychowaniu integralnym

Płciowość w wychowaniu integralnym Wychowanie to proces interpersonalny, w którym wychowujący obejmuje swoim oddziaływaniem wszystkie wymiary osoby ludzkiej, a więc: sferę biologiczną, psychiczną, społeczną i duchową. Obejmuje oddziaływaniem wychowawczym także relacje osoby z innymi ludźmi, otaczającym światem i Bogiem (światem transcendencji).…
Top